Projektipäällikön palkka

Sanomattakin on sanottava, että ”Projektinhallinta on johtava tekijä, jonka yritykset ympäri maailmaa toteuttavat parhaiden liiketulosten saavuttamiseksi johdonmukaisesti”. Kun monet yritykset käyvät ympäri ja perustavat projektijohtamistoimistoja ja investoivat johtavien projektipäälliköiden ja asiantuntijaprojektitiimin jäsenten palkkaamiseen, näille henkilöille on kasvava kysyntä markkinoilla. Tässä artikkelissa keskustelemme projektipäällikön palkasta.

Organisaatiot näkevät selvästi edut, joita projektin, ohjelman ja salkunhallinta hyötyy, kun ne on perusteellisesti sijoitettu. Rahan, ajan ja resurssien muodossa tehdyt investoinnit ovat vaatimattomia ja pyrkivät antamaan yrityksille lisäetuja tuoton, tuottavuuden ja suorituskyvyn suhteen.

Tässä artikkelissa tarkastellaan yhtä sellaista resurssiinvestointia, joka on erittäin tärkeä koko projektinhallintapelissä, jonka nämä yritykset tekevät. Tämä tärkeä linkki on projektipäällikkö. Aiomme selvittää tarkalleen, kuka projektipäällikkö on, miksi tarvitsemme näitä projektipäälliköitä, ja miljoonan dollarin kysymys, kuinka suuri projektipäälliköiden palkka on.

Kuka on projektipäällikkö?

Projektipäällikkö on henkilö, joka ottaa käyttöön kaiken projektinhallinnan tietämyksen, työkalut ja tekniikat pyrkiessään onnistumaan projektin loppuun saattamisessa. Projektipäälliköt ovat niitä välttämättömiä henkilöitä, joita yritys tarvitsee liiketoimintasuunnitelmien onnistuneeksi kartoittamiseksi ja toteuttamiseksi loppuun saakka.

Projektipäälliköiden on oltava erittäin päteviä ja omistautuneita käsittelemään ja ohjaamaan projekteja saavuttamaan liiketoiminnan tavoitteet ja päämäärät, jotka he on suunniteltu toteuttamaan. Projektipäällikkö on vastuussa yksityiskohtaisten ja erittäin yksityiskohtaisten suunnitelmien laatimisesta hankkeelle ja määrittelee niiden uskottavuuden. He ovat myös henkilöitä, jotka hallitsevat täydellisesti projektiin osallistuvia ihmisiä, kuten projektitiimin jäseniä, ja ovat johtajia, jotka käyttävät tehokasta viestintätaidonsa viestintäsuunnitelmien laatimiseen ja ylläpitävät tasaisia ​​suhteita muihin projektiin sidosryhmiin tai jäseniin .

Projektipäällikön on myös pidettävä laatua tärkeänä osana toteutettua hanketta. On tärkeää, että laatu on jokaisessa projektin vaiheessa ja sen seurauksena myös lopputulos kuormittuu laadun suhteen. Toinen näkökohta projektipäällikölle on riskien arviointi ja hallinta ja myös erilaiset lieventämisstrategiat, jotka toteutetaan, jos riskejä esiintyy.

Miksi projektipäälliköille on kysyntää?

Olet lukenut läpi useita projektipäällikön tehtäviä ja monia vastuita, ja olen varma, että olet vakuuttunut siitä, että kyseessä on työrooli. Koska monet yritykset ovat turvautuneet hankkeisiin, monet organisaatiot etsivät näitä tähtitieteellisiä persoonallisuuksia saadakseen kilpailukykyisen luovutuksen muiden alan organisaatioiden kanssa.

Projektipäälliköiden kasvavan tarpeen myötä yritykset etenevät aina projektipäälliköidensä palkkaamisessa. Kysynnän kasvaessa samoin projektipäälliköiden laatu ja vuorostaan ​​yritysten laatu. Alkeelliset prosessit on nyt asetettu skannerin alle, jotta voidaan kiillottaa ja hioa niitä projektinhallinnan avulla.

Projektinhallinnassa käytetyt lähestymistavat ovat kaikki metodologisia ja systemaattisia, mikä auttaa projekteja saavuttamaan tavoitteensa tehokkaasti ja vaikuttavasti. Kasvava tehokkuus ja vaikuttavuus varmistaa yritysten luottamuksen projektipäälliköihin ja nyt ne ovat levinneet eri toimialoille ja sektoreille. Kysynnän myötä ero ja palkkioiden suuruus vaihtelevat.

Eri tasot projektipäälliköt ja kuinka paljon projektipäälliköt ansaitsevat?

Tässä osassa tarkastellaan eri alojen projektipäälliköiden eri tasoja. Nämä ovat monipuolisia toimialoja, jotka tarkastelevat erilaisia ​​tuote- ja palvelutyyppejä, joten he tarvitsevat projektipäällikön jokaiselle sektoreille ja toimialoille. Vaikka nämä projektipäälliköt huolehtivat liiketoiminnan projektijohtamisen näkökulmasta, he suorittavat työnsä eri tavalla toisistaan ​​ja lähentyvät jossain vaiheessa saavuttaakseen projektin huippuosaamisen. Katsotaan.

Huomaa: Jokaisessa näissä tyyppisissä projektipäälliköissä on monia muita projektipäällikköryhmiä, jotka ovat yleisiä.

 • Rakennusprojektipäällikkö

Rakennusprojektipäällikön palkan suunnittelu ja toteuttaminen vaatii paljon tarkkuutta ja systemaattista lähestymistapaa koko prosessiin. Projektinhallinnan aloittaminen palvelemaan tätä alaa näytti olevan erittäin sopiva kaikilla tasoilla, ja siksi syntyi rakennusprojektipäällikön tehtävä. Talonrakennustöiden suunnittelun ja johtamisen kaltaisilla vastuulla alusta loppuun saakka nosti rakennusprojektin johtajan sala-roolin projektijohtamisen eturintamaan.

 • Arkkitehtoninen projektipäällikkö

Arkkitehtoninen projektipäällikkö kantaa vastuunsa, joka on hyvin samanlainen kuin rakennusprojektipäällikön vastuu, ja he työskentelevät jopa läheisissä osissa heidän kanssaan. Yhteistyössä rakennusprojektien päälliköiden kanssa arkkitehtoninen projektipäällikkö tarkastelee myös suunnittelutiimin ja monien erilaisten konsulttihenkilöiden välistä koordinointia, jotka auttavat koko suunnittelun suunnitteluprosessia suunnitellun yksikön varsinaiseen rakentamiseen saakka.

 • Vakuutuskorvausprojektipäällikkö

Muiden luonnononnettomuuksien tai tulva-, tulva- tai vakuutuskorvausteollisuuden sisällä näet projektipäälliköiden suorittavan kaiken mahdollisen tutkimuksen ja asiakashallien / toimistojen kunnostamisen hallinnoinnin sopimusten mukaisesti. Projektinhallinnalla on tärkeä rooli tällä alueella, ja jokaisesta vaatimuksesta tulee täysimittainen projekti.

 • Ohjelmistoprojektipäällikkö

Projektijohtamisessa ohjelmistoprojektipäällikön palkalla olisi samat projektijohtamistaitot kuin eri toimialoilla toimivilla kollegoilla, mutta erottavana tekijänä olisi lisätty ja edullinen ohjelmistokehityksen tausta ja taidot, jotka helpottavat yrityksen sujuvaa toimintaa. ohjelmistojen kehitysprosessi.

Ohjelmiston kehittäminen vaatisi projektipäällikön palkkaa ollakseen tietoinen prosessin aikana tarvittavista monimutkaisista yksityiskohdista. Ohjelmistoprojektipäällikön palkka ei koske vain perinteisiä projektijohtamistapoja, kuten valmistus- ja rakennusteollisuuden projektipäällikön palkkaa, vaan myös nykyaikaisia ​​ja joustavia lähestymistapoja, kuten Agile, Scrum, XP ja enemmän. Ohjelmistoprojektipäällikön palkkaan sisältyy kokonaan uuden kokonaisuuden luominen, ja tulokset voivat olla ennustamattomia tai vaihdella aiemmista projektinhallintayrityksistä. Siksi on käytettävä joustavampaa ja mukautuvampaa, mutta kuitenkin skaalautuvaa lähestymistapaa.

Ohjelmistoprojektipäällikön palkan odotetaan seuraavan asianmukaisesti ohjelmistokehityksen elinkaarta (SDLC) projektia työskennellessään.

 • Tekninen projektipäällikkö

T & K: n ja valmistuksen alalla insinööriprojektin päällikön palkka on johtava tuotelinjan toiminnan johtamisessa. Projektipäälliköillä on velvollisuus varmistaa laadun ja arvon lisäys jokaisessa vaiheessa tuotantolinjaa jo konseptinvaiheesta tuotteen valmistumiseen ja asiakkaille lähettämiseen asti.

Projektipäälliköiden palkka

Projektipäällikön palkka ei ole jotain kiveen kirjoitettua, ja nämä palkkakehitys kasvaa jatkuvasti, kun yhä useammat yritykset turvautuvat projektijohtamiseen. Jokaisen liiketoiminnan tavoitteena on maksimoida tuotantonsa ja kassavirran saamansa voitot sijoittamalla vähemmän. Kun projektipäällikkö palkka on hoitanut tämän näkökohdan ja seuraamalla ”Enemmän vähemmällä” -mantraa, siitä on tulossa melko saalis olla projektipäällikön palkka millä tahansa toimialalla.

Projektipäällikön palkka riippuu kahdesta tekijästä:

 • Ala
 • Maa

Otetaan esimerkiksi viimeisimpien tilastojen ja raporttien mukaan korkeimmin palkattu projektipäällikön palkka Yhdysvalloissa, Australiassa ja Sveitsissä, kun taas alin projektipäällikön palkka tulee Intiasta, Egyptin ja Kiinan välillä. Muutamia numeroita, jotka tukevat tätä vaatimusta, mainitaan seuraavasti:

Suurin alue - 105 000–135 000 dollaria

Alin alue - 24 000–27 000 dollaria

Toimialojen osalta on toinen pitkä luettelo aloista, jotka tarkastelevat projektipäällikön palkkaa täysin erilaisissa valoissa. CIO: n julkaiseman artikkelin mukaan seuraavat tilastot ilmenevät:

 • Konsultointi - 120 000 dollaria
 • Lääkkeet - 114 000 dollaria
 • IT - 104 000 dollaria
 • Luonnonvarat - 116 000 dollaria

Toinen näihin alueisiin vaikuttava tekijä on projektipäällikön kokemus heidän mukanaan. Otetaan esimerkiksi projektipäälliköiden palkkamaisema Yhdysvalloissa. Tässä lähtötason projektipäälliköllä olisi kansallinen mediaani palkka noin 89 000 dollaria, kun taas vakiintuneet ja kokenut projektipäälliköt ansaitsevat kansallisen mediaanipalkan noin. $ 96000. Samoin ohjelmistoprojektipäälliköt ansaitsevat keskimäärin 100 000 dollaria ja tekniset projektipäälliköt ansaitsevat 107 000 dollaria. Ylimmän rajan ylärajan (eli 135 000 dollaria) yläkakun yleensä ottaa vastaan ​​organisaatioiden PMO: n johtajat.

Tutkimukset ovat myös osoittaneet, että projektin koko vaikuttaa myös siihen, mitä nämä projektipäälliköt ansaitsevat. Huippuluokan projekti, joka ylittää 10 miljoonan dollarin rajan, projektipäälliköt ansaitsevat hämmästyttävän 40% enemmän kuin mediaaniluku.

Vuotuisena lukumäärän odotetaan kasvavan, mikä viittaa siihen, että projektijohtamisen lähestymistapa on entistä tärkeämpi, kun yritykset toteuttavat muutosohjelmia ja -projekteja. Sertifioituja ammattilaisia ​​arvostetaan myös sertifioimattomia ammattilaisia ​​vastaan, mikä antaa heille selkeän edun ja vauhdin vuosituhannen johtaviin hankkeisiin.

5 Erityyppiset projektipäällikön palkat

Tässä osiossa tarkastellaan seuraavassa viittä erityyppistä projektipäällikön palkkaa:

 • Projektipäällikön palkan rakentaminen

Työntekijöiden ja vastuiden osalta, joita projektipäällikön palkkarakentaminen suoritetaan, viimeisimpien tilastojen mukaan palkkio näyttää olevan hyvä paksu. Tämän projektipäällikön palkkarakennuksen tarkoituksena on hallita ja olla suoraan yhteydessä eri suunnittelijoiden, arkkitehtien ja urakoitsijoiden kanssa rakennuksen metodisen toiminnan suorittamiseksi.

Palkka menee niin, että meillä voi olla projektipäällikön palkkarakenne ansaita keskimäärin 90 000 dollaria ja ylärajat kokemuksen perusteella voivat ulottua 135 000 dollariin.

 • Projektipäällikön palkan arkkitehti

Työskentelemällä läheisissä osissa projektipäällikön palkkarakennuksen kanssa arkkitehtoniset projektipäälliköt eivät käsittele suoraan rakennustyömaalla toteutettua suunnitelmaa, vaan tekevät pikemminkin suunnittelutiimiä voidakseen rakentaa rakennusprojektin oikein vaatimusten mukaisesti.

Arkkitehtonisen projektipäällikön palkka on keskimäärin 85 000 dollaria.

 • Vakuutushakemus projektipäällikön palkkaan

Korvauksenhoitajat eivät ole kaukana kilpailukykyisistä palkoista ja komeasta työstä, koska ne sulkeutuvat korvausjärjestelyistä ja muista koti- ja organisaatiota koskevista vaatimuksista. Sillan kutistuessa edelleen, projektipäällikkömme vakuutushakemuksessa keskimäärin tarkastellaan 75 000 dollarin palkkaa vuodessa, mutta vaihteluväli voi olla hyvin 41 000–113 000 dollaria, ja projektipäällikkö vaikuttaa useisiin eri tekijöihin, kuten edellisessä osassa mainittiin.

 • Projektipäällikön palkan ohjelmistokehitys

Ketjun yläreunassa on ohjelmistoprojektipäällikön palkka, jonka keskimääräinen palkka on 108 000 dollaria viimeisimpien tilastojen mukaan. Ohjelmisto- tai IT-projektipäällikön palkka, joka on yhtä haastava työmäärä ja tunnettu asema, on saanut aikaan hyvin vallankumouksen projektinhallinnan erilaisissa lähestymistavoissa.

 • Suunnittelupäällikön palkka

Suunnittelijalinjoista ja monista muista teollisista toiminnoista vastaava keskimääräinen projektipäällikkö voi ansaita keskimäärin 86 000 dollaria vuodessa.

Mitä on tulevaisuuden varastossa?

Projektipäällikön työtehtävää ei varsinaisesti pidetä ammattina, vaan ammattilaisten suorittamana työsuorituksena, jonka ainoana tavoitteena on sisällyttää järjestelmätunnus organisaatioon saavuttaakseen suorituskyvyn kokonaan. Kun projektipäälliköiden ja projektijohtajien panokset nousevat entisestään, koko maailma näyttää olevan menossa leikkaamaan itselleen pala tästä halutusta menetelmästä liiketoiminnan suorituskyvyn parantamiseksi.

Projektinhallinta kasvaa valtavasti, koska sen kasvuvauhti on 12% vuodessa. Projektijohtamisen kasvu merkitsisi projektipäälliköiden palkkaamismalleissa suunnilleen yhtä suurta kasvua ja siten myös heidän palkkojen kasvua.

Tämä työrooli on ja tulee olemaan tuottoisa uravalinta ammattilaisille, joilla on tarkoitus johtaa hankkeita ja saada aikaan ero yritysmaailmassa.

Projektipäällikön palkkakeskiarvo on pääsemässä kilpailuun innokkaasti ja päättäväisesti ja ottaa jopa erilaisia ​​projektijohtamisen sertifikaatteja saadakseen kätensä hienoille mahdollisuuksille markkinoilla. Kenttä on asetettu ja ottelu on alkamassa. Projektipäälliköille on mahtava pito pitää kiinni lepakoistaan.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Tämä on ollut opas projektipäällikön palkkaan. Tässä keskustellaan myös viidestä projektipäällikön palkkatyypistä. Voit myös tarkastella projektipäälliköiden eri tasoja-

 1. 6 parasta tekniikkaa Projektinhallintatoimisto (PMO)
 2. 7 tärkeätä taito valita oikea ryhmä projektitiimin jäseniä
 3. 10 parasta tekniikkaa, joita mainostetaan projektipäällikkönä
 4. Projektipäälliköt vs. projektijohtajat - mikä on paras?
 5. 20 mielenkiintoista haastattelukysymystä projektipäällikön tehtävälle
 6. Kuka on paras ohjelmapäällikkö vs. projektipäällikkö