Mikä on Six Sigma Green Belt?

Kuusi sigmavihreä vyö on toinen vaihe maisteriohjelmassa. Tätä käytetään tutkimaan sovelluksen periaatteita ja laatua. Tämä sertifikaatti auttaa soveltamaan DMAIC-menettelyä, jota (Määritä, mittaa, analysoi, paranna ja hallitse), sitä käytetään mittaamaan ongelmia, analysoimaan ongelmia ja lieventämään niitä sujuvan projektin kulkemiseksi ja tosielämän sovelluksissa. Tämän on sertifioinut IASSC, joka on maailmanlaajuinen sertifikaatti liiketoiminnan ja suorituskyvyn parantamiseksi.

DMAIC-prosessi

Jokainen DMAIC-prosessin vaihe vaaditaan parhaan tuloksen saamiseksi siitä. DMAIC-vaiheet selitetään alla yksityiskohtaisesti,

1) Määritä

Tässä määritetään kriittiset kysymykset, määritetään projektin aloitus- ja päättymispäivä, resurssivaatimukset ja odotukset budjetin kanssa, parannetaan ja kartoitetaan prosessin kulkua.

2) Mittaa

Sitä käytetään mittaamaan projektin kulkua, poikkeamaa, tiedon keräämistä resursseista ja todellisten kustannusten mittaamista suunnitelluista budjetoiduista kustannuksista.

3) analysoi

Tätä käytetään riskin perimmäisen syyn analysointiin ja lieventämiseen jatkuvan parantamisprosessin avulla. Arvioi suunnitellun ja todellisen suorituskyvyn väliset aukot. Tunnista prosessisuunnitelman variaatiot.

4) Paranna

Tarjoa innovatiivinen tekniikka riskien ennakkoarvioimiseksi ja tunnistamiseksi sekä ennen tehtävän aloittamista käynnistetyn kurinpidollisen toiminnan parantamiseksi, jotta ne toimisivat tehokkaasti.

5) Ohjaus

Tarjoamme parannuksia uudella tavalla tai uudella tulevalla tekniikalla. Vanhan tavan parantaminen jollakin muunnoksella, joka helpottaa tehtävän hallintaa ja tarjoaa jatkuvaa parannusta jokaisessa organisaatiossa.

Kenelle se on?

Six Sigmalla on tärkeä rooli henkilöstöhallinnossa. Kuusi sigmaa HR-keskittymisellä auttaa kehittämään johtamista, tämä auttaa HR: tä täyttämään resurssit ja jakamaan tehtävän, roolit ja vastuut. Hankkeen laajuuden ja koon mukaan tehtävä voi vaihdella, kun taas ihmisten jakautuminen riippuu myös vyökapasiteetista. Hallinnan muutos on myös tärkeä osa HR-ammattilaista. Tätä käytetään muuttamaan koko organisaation prosessia, joten kriittisessä osassa kohtaaminen voi olla ennakoivaa käyttämällä kuutta sigmaprosessia.

Kuusi Sigma -sertifikaattitasoa

Six Sigman erilaiset sertifiointitasot ovat keltainen vyö, vihreä vyö, musta vyö ja päävyö.

1) keltainen vyö

Monet yritykset, jotka käynnistävät kuusi sigmaa, tarjoavat peruskoulutuksen kuuteen sigmaan liittyvästä prosessista ja teknisestä žargonista.

2) Vihreä vyö

Seuraava taso on ammattilaisten käyttämä vihreä vyö, peruskriteereinä on oltava kokopäiväinen työsuhde, joka liittyi projektin päivittäiseen parantamiseen. DMAIC: ta tutkitaan tässä yksityiskohtaisesti, mikä antaa käytännön ja teoreettisten taitojen elävän altistumisen.

3) Musta vyö

Ammattimaisesti kulkeva vihreä vyö on oikeutettu osallistumaan mustan vyön sertifiointiin. Tämä auttaa parantamaan taitoja tarkkojen työkalujen ja strategioiden joukossa. Eliititason koulutusta hakevat ammattilaiset käyvät tällä kurssilla tarkan tulosuorituksen saavuttamiseksi. Siksi kielteisten joukkueiden hallinta monien erilaisten viitearvojen avulla tekee taitosta kehittää omaa voimakkaan koulutuksen avulla.

Paranna liiketoimintaprosessien laatua Parannus:

DMAIC-työkalujen (määrittele, mittaa, analysoi, paranna, hallitse) avulla kuudessa merkinnässä parannetaan jatkuvasti liiketoimintaa.

Six Sigma vihreän vyön edut uralla

Kuuden sigman vihreän vyön oppimisella voi olla valtava vaikutus tulevaisuudessa, jos sen strategioita noudatetaan. Tätä käytetään parantamaan liikeideoita ja saamaan sinut erottumaan joukosta. Tämä voi johtaa parempaan mahdollisuuteen, ylennykseen ja tarjota hyvän palkan. Tämä vaatii niin paljon kunnioitusta, että tätä ei ole niin helppo saavuttaa.

Tämä auttaa myös vähentämään organisaation kustannuksia ja lisäämään tuloja. Tämä valmistaa myös pyrkimyksiä johtotehtäviin.

Six Sigma -sertifikaatin edut organisaatiossa

Väärä tapa käyttää tekniikoita voi johtaa vaikutukseen liiketoimintaan.

Tämä auttaa parantamaan yritystoimintaa, kuten

1) Asiakastyytyväisyys

Lojallisen asiakkaan saavuttamiseksi tuotteen tulisi säilyttää laadunsa johdonmukaisuus. Kun asiakkaat ovat tyytyväisiä, he tulevat yleensä tuleviin ostoksiin.

2) Työntekijöiden tyytyväisyys

Työntekijän suorittaminen ei vain tyydytä yritystä, vaan myös sitä, että meillä on hyvä tunne ja kunnioitus organisaation sisällä.

3) Allekirjoitustyytyväisyys

Allekirjoitustyytyväisyys on asia, jossa asiakkaille annetaan jotain ylimääräistä tervehdyttämään heitä siitä, mitä tarjoamme, yksinkertaisesti annettaessa etusija asiakkaille ymmärtää paremmin ja pidentää yhteydenpitoa, joten heillä on taipumus tuntea olonsa mukavaksi tehdä liiketoimintaa kanssamme tulevaisuudessa.

Kriittiset näkökohdat

Six Sigma on kriittinen osa prosessia. Tätä menetelmää ei yleensä sisällytetä kuuden sigman toteutukseen. Nämä vaiheet selitetään selvästi alla yksityiskohtaisesti,

  • Arvioi järjestelmä.
  • Ymmärrä variaatio.
  • Tietojen teoria.
  • Ota tällöin mukaan ihmiset työhönsä.

Yleensä Six Sigma keskittyy pääasiassa pisteisiin 2 ja 3. Tätä muokataan asiakkaan vaatimusten mukaan prosessin jatkuvan parantamiseksi. Tämän näkökohdan kohdat 1 ja 4 sulautuvat yhteen asiakkaan tarpeiden kanssa. Täällä pelataan scrum-tutkimusta, koska se on keskittynyt voimakkaasti tavoitteisiinsa työskennellä priorisoidun tehtävän mukaisesti ja yhteistyöhön asiakkaan kanssa Sprintin kanssa.

Nämä yhteensä 4 pistettä on suunniteltu tekemään tulos värikkäästi asiakkaan vaatimusten mukaisesti.

Johtopäätös - Six Sigma Green Belt

Kuten edellä selitettiin, kuuden sigma-varmentamisen tärkeys on todettu yllä yksityiskohtaisesti. Tässä kilpailutilanteessa ja taloudellisessa taantumassa monitasoinen toiminta olisi hyötyä organisaatiolle ja yksilöille, jotka keskittyvät pääasiassa laatuun, joten tämän oppiminen johtaa sinut ulos joukosta

Joten olet valmis aloittamaan Six Sigma Green Belt -ohjelman?

Yksinkertaisuuden saamiseksi kuusi sigmaa alkaa vihreän ja mustan vyön sertifioinnista yli 10 vuoden teollisuuden altistumisella, mikä parantaa organisaation laadunhallintaa. Se on suunniteltu ymmärtämään jokaista ihmistä ja saamaan sinut murtautumaan tähän ensimmäisessä kokeilussa. Miksi meidän pitäisi odottaa? Aloitetaan.

Suositellut artikkelit

Tämä on opas Six Sigma Green Belt -tuotteeseen. Tässä keskustellaan Six Sigma -sertifikaattien tasoista ja Six Sigma Green Belt -ohjelman eduista. Voit myös tarkastella toista ehdotettua artikkelia saadaksesi lisätietoja -

  1. Kuuden Sigman käsite
  2. Kuusi Sigma -haastattelukysymystä
  3. Opas Lean Six Sigma-mustaan ​​vyöhön (sertifioitu)
  4. Parhaat käytännöt projektijohtamisessa
  5. Johdanto kuuteen Sigman hyötyyn