Katsaus ITIL-palvelun elinkaareen

Tällä jatkuvasti muuttuvalla markkinapaikalla minkä tahansa organisaation tarve on pysyä mukana kehittyvissä muutoksissa ja mukauttaa ne nopeasti tuottamaan huippuluokan palveluita asiakkaille jatkuvasti parantamalla heidän palvelustrategiaansa ja -suunnitteluaan, joka lisää organisaation arvoa ja käyttöä palvelut heidän keskuudessaan. Juuri tätä ITIL-palvelun elinkaari tarjoaa.

ITIL-palvelun elinkaari on kehys, joka koostuu prosesseista organisaation tarjoamien tuotteiden tai palvelujen elinkaaren tehokkaaksi hallitsemiseksi.

Vaikka se on lähestymistapa IT-palveluiden hallintaan (ITSM), sitä voi käyttää kuka tahansa organisaatio koosta riippumatta hallitsemaan IT-palvelujen ja minkä tahansa tarjoamiensa palveluiden koko elinkaarta. Palvelun elinkaari auttaa parantamaan palvelunhallintatekniikkaa käyttämällä viittä prosessia paremman liiketoiminnan suorituskyvyn saavuttamiseksi.

ITIL-palvelun elinkaaren vaiheet

ITIL-palvelun elinkaari on jaettu viiteen vaiheeseen / vaiheeseen liiketoiminnan muutoksen ja kasvun tukemiseksi, ja se koostuu 26 prosessista, jotka ohjaavat ITSM: n (IT Service Management) toteuttamisen parhaita käytäntöjä.

  1. Palvelustrategia
  2. Palvelusuunnittelu
  3. Palvelun siirtyminen
  4. Palvelun käyttö
  5. Jatkuva palvelun parantaminen

Jokainen vaihe koostuu joukosta prosesseja, keskeisiä periaatteita, roolit, toiminnot ja suorituskykymittaukset, jotka liittyvät kyseiseen ITSM-vaiheeseen. Lisäksi kaikki nämä viisi vaihetta ovat riippuvaisia ​​toisistaan ​​syöttöjen ja palautteen suhteen, mikä auttaa pitämään säännöllisen palvelun elinkaaren tarkastuksen varmistaakseen, että liiketoiminnan kysynnän muuttuessa asiakkaan tarpeiden mukaan palvelut voivat mukautua ja vastata niihin tehokkaasti.

Mennään läpi nämä vaiheet yksi kerrallaan:

1) Palvelustrategia -

Tämä vaihe auttaa suunnittelemaan yrityksen tarjoamille IT-palveluille nykyiseen markkinaskenaarioon ja liiketoimintanäkymiin perustuvan strategian, joka tarjoaa kustannustehokkaan ratkaisun palvelunhallintaan vaarantamatta asiakkaille tarjottavan palvelun laatua. Se toimii ymmärtämällä asiakkaita, tarjottavia IT-palveluita, aiheutuvia kustannuksia, tarvittavia resursseja ja niiden saavuttamiseen tarvittavia valmiuksia, jotta asiakkaiden palvelemiseksi voitaisiin laatia tehokas strategia.

2) Palvelusuunnittelu -

Suoritettuaan asiakkaiden palvelustrategian, toinen vaihe on työskennellä entisessä vaiheessa suunnitellun suunnittelun kanssa. Suunnittelu on toteutettava, jotta voidaan saavuttaa liiketoiminnan menestymiselle asetetut tavoitteet. Siksi prosessin laajuus sisältää uusien palvelujen suunnittelun ja vanhojen olemassa olevien palvelujen kehittämisen niiden parantamiseksi vasta suunnitellulla palvelustrategialla. Tämä prosessi vaatisi liike-elämän analyytikoita ja IT-ammattilaisia ​​vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin kustannustehokkaalla tavalla käyttämällä uutta muokattua arkkitehtuuria ja tekniikoita uusien palvelujen suunnitteluun. Lisäksi IT-palveluiden hallintajärjestelmä ja työkalut vanhojen palveluiden ja niihin tarvittavien muutosten hallitsemiseksi vastaamaan asiakkaan odotuksia.

3) Palvelun siirtyminen -

Prosessi varmistaa, että uudet muutokset ja modifikaatiot sisällytetään tehokkaasti palvelun elinkaareen häiritsemättä muita olemassa olevia palveluita tai prosesseja. Se toteutetaan hyvin koordinoidulla tavalla käyttämällä kustannustehokkaita toimenpiteitä ja resursseja. Palvelumuutoksen kautta rakennettu malli testataan ja toteutetaan elinkaaren aikana tuottavalla tavalla laskemalla kaikki riskit ja suunnitellessaan tapoja käsitellä niitä tarjoamaan asiakkaille haluttu arvo ja palvelun laatu. Tässä vaiheessa hallitaan siis siirtymistä ja siihen liittyviä prosesseja käsittelemällä toteutettuja muutoksia ja niiden vaikutuksia palveluihin vastaamaan käyttäjien odotuksia.

4) Palvelutoiminta -

Palvelunsiirtymän päättymisen jälkeen Service Operation -vaihe toimittaa nämä palvelut kohderyhmille. Siksi tässä vaiheessa tavoite palvelun tehokkaasta toimittamisesta saavutetaan luotettavasti, samalla kun tarkistetaan myös kustannukset ja mahdolliset riskit. Se suorittaa toimintoja ja prosesseja, joita tarvitaan optimaalisten palveluiden tarjoamiseksi asiakkaille ja ylläpitämään käyttäjien tyytyväisyyttä seuraamalla järjestelmän päivittäisiä toimintoja kaikissa käyttäjän loppupäässä mahdollisesti ilmeneviä palveluhäiriöitä varten. Se vastaa käyttäjien pyyntöihin, ohjaa heitä palveluiden käyttöön niin, että se kulkee sujuvasti heidän lopussaan ja korjaa kaikki ongelmat, joita palvelun käyttämisessä saattaa syntyä.

5) Jatkuva palvelun parantaminen -

Jatkuva palvelunparannus noudattaa laadunvalvontastandardeja ISO 20000 -standardin mukaisesti hyväksytyn jatkuvan parantamisen käsitteen mukaisesti. Sen tavoitteena on tarjota mekanismi tietotekniikkapalvelujen tekemiseksi tehokkaiksi ja arvokkaiksi jatkuvalla palautteella ja parantamalla niiden palvelutasoa ja tekniikkaa, joka toteutetaan palvelut. Jatkuva arviointi auttaa myös poistamaan projektista olemassa olevia tukoksia, mutta myös parantamaan sitä entistä paremmin ja asiakkaiden vaatimusten mukaisesti, koska IT-palveluissa ja tuotteissa on aina kehitysmahdollisuuksia.

Ylläolevien vaiheiden läpi yritys voi arvioida, mistä puuttuu. Pitääkö heidän uudistaa palvelustrategiaansa? Eikö palvelujen toimittaminen ole asiakkaan vaatimusten mukaista? Vai onko kyse sen tarjoaman optimaalisen palvelutason laiminlyönnistä? Mistä syystä tahansa, se voidaan hoitaa onnistuneesti, jos yritys ymmärtää vaatimukset ja toteuttaa yllä opitut prosessit tarvittaessa. Tunnista vian syy, etsi sitten missä vaiheessa vika ilmenee ja käytä lopulta kyseisen vaiheen ohjeita ymmärtääksesi kuinka korjata ja korjata palvelukatko. Tämä auttaa nostamaan palvelun liiketoiminnan näkökulmaa ja markkina-arvoa ja luottamaan asiakkaidensa luottamukseen tulevaa käyttöä varten.

Siksi ITIL viidellä erillisellä elinkaarivaiheellaan on loistavasti vallannut ohjeet prosesseille, joita tarvitaan IT-palveluiden ja minkä tahansa muun palvelun sekä kaikenlaisten organisaatioiden palvelun elinkaaren ajamiseen ja hallintaan. Se parantaa yritysten kykyä tyydyttää asiakkaansa tehokkaasti ja toimivasti parhaan mahdollisen laadun IT-palveluilla ja palvelun elinkaaren ylläpitotoiminnoilla.

Suositellut artikkelit

Tämä on ollut opas ITIL-palvelun elinkaareen. Tässä keskustellaan ITIL-palvelun elinkaaren viidestä vaiheesta / vaiheesta, jotka tukevat liiketoiminnan muutosta ja kasvua. Voit myös käydä läpi muiden ehdotettujen artikkeleidemme ja oppia lisää-

  1. ITIL-haastattelukysymykset
  2. DevOps-elinkaari
  3. Projektinhallinnan työkalut ja tekniikat
  4. Ketterät projektinhallintatyökalut
  5. Katsaus ITIL: n elinkaareen