Johdanto ActiveMQ vs. Kafka

Apache ActiveMQ on avoimen lähdekoodin, moniprotokollainen, Java-pohjainen viestipalvelin. Se toteuttaa JMS (Java Message Service) -sovellusliittymän ja pystyy tukemaan erilaisia ​​viestiprotokollia, mukaan lukien AMQP, STOMP ja MQTT. Sitä käytetään yleisesti viestien lähettämiseen sovellusten / palveluiden välillä. Aiheesta aiomme oppia ActiveMQ vs. Kafka.

Toisaalta Apache Kafka on avoimen lähdekoodin stream-prosessointiohjelmisto, jonka LinkedIn on kehittänyt (ja myöhemmin lahjoittanut Apachelle) hallitsemaan tehokkaasti heidän kasvavaa tietoaan ja siirtyä reaaliaikaiseen käsittelyyn eräkäsittelystä. Se on kirjoitettu Scalassa ja Java: ssa ja perustuu viestien julkaisemisen ja tilaamisen malliin.

Head to Head -vertailu ActiveMQ: n ja Kafkan välillä (Infografia)

Alla on tärkeimmät erot ActiveMQ: n ja Kafkan välillä

Keskeiset erot ActiveMQ: n ja Kafkan välillä

ActiveMQ ja Kafka on suunniteltu eri tarkoituksiin. Seuraavassa on keskeiset erot:

Kafka on hajautettu suoratoistoalusta, joka tarjoaa korkean vaakasuuntaisen skaalautuvuuden. Lisäksi se tarjoaa korkean suorituskyvyn, ja siksi sitä käytetään reaaliaikaiseen tietojenkäsittelyyn. ActiveMQ on yleiskäyttöinen viestintäratkaisu, joka tukee erilaisia ​​viestiprotokollia. Kafka on paljon nopeampi kuin ActiveMQ. Se pystyy käsittelemään miljoonia viestejä sekunnissa.

ActiveMQ tukee sekä viestijonoja että julkaisee / tilaa viestijärjestelmiä. Kafka puolestaan ​​perustuu julkaisuun / tilaamiseen, mutta sillä on tiettyjä etukäteen viestijonoja.

ActiveMQ takaa viestin toimittamisen, mutta Kafkan kanssa on todennäköisyys (vaikka kuinka pieni se on), että viesti ei välttämättä toimiteta.

Viestin menetys Kafkassa voi tapahtua seuraavassa tilanteessa:

 • Se voi tapahtua kuluttamalla viestejä samanaikaisesti. Tarkastellaan tilannetta, jossa kuluttajille tulee 2 viestiä: X ja Y. Kaksi viestiä käsitellään samanaikaisesti. Viestien käsittelyn aikana Y oli onnistunut ja sitoutui offsetiin. Viestiä käsitellessään X kuitenkin aiheutti virheen. Kun otetaan huomioon, että viestillä B on suurempi offset, Kafka tallentaa viimeisimmän offsetin ja viesti A ei koskaan tule takaisin kuluttajalle.

On melko helpompaa toteuttaa tarkalleen kertaluonteinen viestien toimitus ActiveMQ: ssa kuin Kafkassa. Kopioitu viestin toimitus Kafkassa voi tapahtua seuraavassa tilanteessa:

 • Kuluttaja on kuluttanut viestit onnistuneesti ja osoittanut sitten viestit paikalliselle myymälölleen, mutta kaatuu eikä voinut tehdä korvausta Kafkalle ennen kaatumista. Kun asiakas käynnistyy uudelleen, Kafka toimittaa viestit viimeisestä offsetista.

Kafkassa viesti on pohjimmiltaan avain-arvo-pari. Viestin hyötykuorma on arvo. Avainta puolestaan ​​käytetään yleensä osittelutarkoituksiin, ja sen on sisällettävä yrityskohtainen avain, jotta siihen liittyvät viestit voidaan sijoittaa samaan osioon.

ActiveMQ: ssa viesti koostuu metatiedoista (otsikot ja ominaisuudet) ja rungosta (joka on hyötykuorma).

ActiveMQ vs. Kafka -vertailutaulukko

Keskustelemme kymmenen tärkeintä eroa ActiveMQ: n ja Kafkan välillä

ActiveMQKafka
Se on perinteinen viestintäjärjestelmä, joka käsittelee pienen määrän dataa. Sillä on seuraavat käyttötapaukset:

 • Transactional Messaging
 • Korkean suorituskyvyn markkinatietojen jakelu
 • Klusterointi ja yleiskäyttöinen async-viestintämalli
 • Tietojen suoratoisto verkossa
 • Rauhallinen sovellusliittymä viestintään HTTP: n avulla
Se on hajautettu järjestelmä, joka on tarkoitettu käsittelemään valtavaa määrää tietoa. Sillä on seuraavat käyttötapaukset:

 • Viestit
 • Verkkosivuston toiminnan seuranta
 • metrics
 • Tukkien yhdistäminen
 • Suoratoisto
 • Tapahtumien hankinta
 • Luo loki
Sillä on tapahtumien tuki. Kaksi transaktiotukitasoa ovat:

 • JMS-transaktiot
 • XA-transaktiot

Se käyttää TransactionStore-sovellusta transaktioiden käsittelemiseen. TransactionStore välimuistiin tallentaa kaikki viestit ja ACKS, kunnes sitoutuminen tai peruuttaminen tapahtuu.

Kafka ei alun perin tukenut tapahtumia, mutta sen 0.11-julkaisun jälkeen se tukee tapahtumia jossain määrin.
Se ylläpitää jokaisen viestin toimitustilaa, mikä johtaa alhaisempaan suorituskykyyn.Kafkan tuottajat eivät odota välittäjien tunnustusta. Joten välittäjät voivat kirjoittaa viestejä erittäin suurella nopeudella, mikä johtaa suurempaan suorituskykyyn
ActiveMQ: ssa tuottajien vastuulla on varmistaa viestien toimittaminen.Kafkassa kuluttajien vastuulla on kuluttaa kaikki viestit, jotka heidän on tarkoitus kuluttaa.
Se ei voi varmistaa, että viestit vastaanotetaan samassa järjestyksessä kuin ne lähetettiin.Se voi varmistaa, että viestit vastaanotetaan siinä järjestyksessä kuin ne on lähetetty osiotasolla.
On jotain, jota kutsutaan JMS API -viestivalitsijaksi, jonka avulla kuluttaja voi määritellä kiinnostavat viestit. Joten viestien suodatus on JMS: n eikä sovellusten mukainen.Kafkalla ei ole välittäjissä mitään käsitettä suodattimista, jotka voivat varmistaa, että kuluttajien vastaanottamat viestit täyttävät tietyn kriteerin. Suodatuksen on oltava kuluttajien tai sovellusten tehtävä.
Se on push-tyyppinen viestintäalusta, jossa palveluntarjoajat työntävät viestit kuluttajille.Se on pull-tyyppinen viestintäalusta, josta kuluttajat vetävät viestit välittäjiltä.
Vaakatasossa ei ole mahdollista skaalata. Ei ole myöskään replikaation käsitettä.Se on erittäin skaalautuva. Osioiden toisintojen takia se tarjoaa myös paremman käytettävyyden.
Sekä jonon että aiheen suorituskyky huononee kuluttajien määrän kasvaessa.

Se ei hidastu lisäämällä uusia kuluttajia.
Se ei tarjoa tarkistussummia viestien vioittumisen havaitsemiseksi.Se sisältää tarkistussummat viestien vioittumisen havaitsemiseksi varastossa ja siinä on kattava tietoturvaominaisuudet.

johtopäätös

Olemme nähneet, että Kafkalla ja ActiveMQ: lla on erilaiset käyttötapaukset. Yhtiö etsii Kafkaa, jos sen on käsiteltävä valtava määrä tietoa reaaliajassa ja se voi kantaa viestin menetyksen jossain määrin. ActiveMQ olisi oikea valinta, jos se välittää kertaluonteisesta toimituksesta ja viestit ovat arvokkaita (kuten rahoitustoimissa).

Suositeltava artikkeli

Tämä on opas ActiveMQ vs. Kafka -sovellukseen. Täällä keskustellaan ActiveMQ vs. Kafka-avaineroista infografian ja vertailutaulukon kanssa. Saatat myös katsoa seuraavia artikkeleita saadaksesi lisätietoja -

 1. Kafka vs Spark
 2. Sika vs Spark
 3. Hadoop vs Apache Spark
 4. Apache Storm vs Kafka: 9 parasta eroa, jotka sinun on tiedettävä