Kannattavuusasteen kaava (sisällysluettelo)

 • Kannattavuussuhde Formula
 • Esimerkkejä kannattavuusasteen kaavasta (Excel-mallilla)

Kannattavuussuhde Formula

Kuten nimensä mukaan kannattavuus on, mitataan voittoa, jonka liiketoiminta tuottaa. Joten kannattavuusasteet ovat pohjimmiltaan taloudellinen työkalu, joka auttaa meitä mittaamaan yrityksen kykyä tuottaa tuloja ottaen huomioon niiden aiheuttamat kustannustasot. Nämä suhdeosuudet ottavat huomioon tuloslaskelman ja taseen eri elementit analysoidaksesi liiketoiminnan suoriutumista. Mitä suurempi on näiden suhteiden arvo verrattuna kilpailuun ja markkinoihin, sitä parempi liiketoiminta on.

Kannattavuussuhteita on erityyppisiä. Katso kaikki nämä suhteet yksi kerrallaan:

 • Voittomarginaalisuhteet: Nämä suhdeluvut vertaa liiketoiminnan eri voittoja (bruttovoitto, liikevoitto, nettotulos jne.) Sen myyntiin.

Gross Profit Margin = (Gross Profit / Sales) * 100

Bruttovoitto = myynti - COGS

Operating Profit Margin = (Operating Profit / Sales) * 100

Liikevoitto = Tulos ennen korkoja ja veroja (EBIT) = Myynti - COGS - Operatiiviset kulut

Net Profit Margin = (Net Income / Sales)* 100

 • Omaisuuserien tuotto: Tämä suhde kertoo periaatteessa, että mikä on tuotto, jonka liiketoiminta tuottaa, mikä antaa yritykselle omaisuuden tason.

Return on Assets = (Net income / Assets)* 100

 • Oman pääoman tuotto : Tämä suhde mittaa tuottoa, jonka liiketoiminta tuottaa jokaisesta dollarista, jonka sijoittaja on asettanut siihen. Joten periaatteessa se vertaa tuloja omaan pääomaan, johon sijoittajat ovat sijoittaneet.

Return on Equity = Net Income / Shareholder's Equity

Esimerkkejä kannattavuusasteen kaavasta (Excel-mallilla)

Otetaan esimerkki ymmärtää kannattavuusasteen kaavan laskenta paremmin.

Voit ladata tämän kannattavuussuhteen Formula Excel -mallin täältä - Kannattavuussuhteen Formula Excel -mallin

Kannattavuusasteen kaava - esimerkki 1

Yhtiö ABC Inc. -yrityksen taseessa on seuraavat erät. Laske kannattavuusasteen kaava samalle.

Lasketaan nyt kannattavuusasteet kaavan avulla.

1. Bruttovoittomarginaali:

Bruttovoittomarginaali lasketaan alla olevan kaavan avulla

Bruttovoittomarginaali = (bruttovoitto / myynti) * 100

 • Bruttovoittomarginaali = (400 dollaria / 1000 dollaria) * 100
 • Bruttovoittomarginaali = 40%

2. Liikevoittomarginaali:

Liikevoittoprosentti lasketaan alla olevan kaavan avulla

Liikevoittoprosentti = (liikevoitto / myynti) * 100

 • Liikevoittoprosentti = (200 dollaria / 1000 dollaria) * 100
 • Liikevoittomarginaali = 20%

3. Nettovoittomarginaali:

Nettovoittomarginaali lasketaan alla olevan kaavan avulla

Nettovoittomarginaali = (nettotulot / myynti) * 100

 • Nettovoittomarginaali = (140 dollaria / 1000 dollaria) * 100
 • Nettovoittomarginaali = 14%

4. Omaisuuden tuotto

Omaisuuserien tuotto lasketaan alla olevan kaavan avulla

Omaisuuserien tuotto = (nettotulot / varat) * 100

 • Omaisuuserien tuotto = (140 dollaria / 1000 dollaria) * 100
 • Omaisuuserien tuotto = 14%

5. Oman pääoman tuotto:

Oman pääoman tuotto lasketaan alla olevan kaavan avulla

Oman pääoman tuotto = nettotulot / oma pääoma

 • Oman pääoman tuotto = 140 dollaria / 700 dollaria
 • Oman pääoman tuotto = 20%

Kannattavuusasteen kaava - esimerkki 2

Katsokaamme tätä teollisuuden esimerkkiä ymmärtääksesi kannattavuusasteen kaavan paremmin. Olen ottanut Tata Motorsin esimerkiksi:

Tuloslaskelma:

Tase:

Osakkeenomistajan oma pääoma:

Lähdelinkki: https://in.finance.yahoo.com/quote/TTM/financials?p=TTM

Taseen ja tuloslaskelman avulla meillä on seuraavat tiedot vuodelta 2018:

Lasketaan nyt kannattavuusasteet kaavan avulla.

1. Bruttovoittomarginaali:

Bruttovoittomarginaali lasketaan alla olevan kaavan avulla

Bruttovoittomarginaali = (bruttovoitto / myynti) * 100

 • Bruttovoittomarginaali = (1 259 786 700/2 942 425 700 dollaria) * 100
 • Bruttovoittomarginaali = 42, 81%

2. Liikevoittomarginaali:

Liikevoittoprosentti lasketaan alla olevan kaavan avulla

Liikevoittoprosentti = (liikevoitto / myynti) * 100

 • Liikevoittomarginaali = (117 875 100 dollaria / 2 942 425 700 dollaria) * 100
 • Liikevoittomarginaali = 4, 01%

3. Nettovoittomarginaali:

Nettovoittomarginaali lasketaan alla olevan kaavan avulla

Nettovoittomarginaali = (nettotulot / myynti) * 100

 • Nettovoittomarginaali = (90 913 600 dollaria / 2 942 425 700 dollaria) * 100
 • Nettovoittomarginaali = 3, 09%

4. Omaisuuden tuotto

Omaisuuserien tuotto lasketaan alla olevan kaavan avulla

Omaisuuserien tuotto = (nettotulot / varat) * 100

 • Omaisuuserien tuotto = (90 913 600 dollaria / 3 313 505 100 dollaria) * 100
 • Omaisuuden tuotto = 2, 74%

5. Oman pääoman tuotto:

Oman pääoman tuotto lasketaan alla olevan kaavan avulla

Oman pääoman tuotto = nettotulot / oma pääoma

 • Oman pääoman tuotto = 90 913 600 dollaria / 954 279 100 dollaria
 • Oman pääoman tuotto = 9, 53%

Muistettavat asiat

 • Emme voi luottaa vain bruttovoittomarginaaleihin, eikä se kerro meille totta. Koska myyntikate ei sisällä toimintakuluja, joskus ne voivat olla harhaanjohtavia. Esimerkiksi liiketoiminnalla voi olla hyvät myyntikate, mutta korkeiden toimintakulujen takia nettotuottoprosentti ei ole niin hyvä.
 • Vaikka kannattavuusasteen kaava auttaa meitä analysoimaan liiketoiminnan tulosta, nämä suhdeluvut ovat yleisesti vertailukelpoisia. Eri toimialoilla toimivilla yrityksillä on erilainen toimintatapa ja erilaiset kulut. Esimerkiksi IBM: n nettovoittomarginaalia ei voida verrata Starbucksiin.
 • Vastaavasti nettotuottoprosentin lasku ei ole aina haittaa kasvuvaiheessa olevalle liiketoiminnalle. Joskus yritys luopuu voitostaan ​​ja marginaalistaan ​​ja antaa asiakkaille valtavia alennuksia lisätäkseen läsnäoloaan teollisuudessa ja asiakkaissa.
 • Yritykset voivat keinotekoisesti lisätä omaisuuserän tuottoa vähentämällä varojensa taseessa. Yksi tapa tehdä tämä on valita erilainen poistomenetelmä kilpailuun verrattuna. Esimerkiksi, jos yritys A käyttää lineaarista menetelmää poistoihin ja B käyttää kaksinkertaisen laskun menetelmää, B: llä on alussa korkeampi ROA ja lopussa alhaisempi kuin A: lla
 • Joskus yrityksillä on kausittaista myyntiä ja tulot voivat vaihdella vastaavasti. Joten on aina suositeltavaa verrata yrityksen kannattavuusastetta sen tulokseen verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon

Relevanssi ja käyttää kannattavuusastetta

Kannattavuusastekaava on yksi avain työkalu taloudelliseen analyysiin. Jokainen haluaa kasvattaa ansaitsemaansa ansaittua rahaa eikä halua sijoittaa yrityksiin, jotka eivät ole terveitä. Heille kannattavuusaste on taloudellinen mittari, jonka avulla voidaan arvioida yritysten kykyä tuottaa voittoa ja sitä voidaan pitää arvokkaana sijoituksena.

Sijoittajat, salkunhoitajat ja jopa ihmiset, jotka eivät ole perehtyneet taloudellisiin tietoihin, voivat käyttää tätä työkalua tietoon perustuvan päätöksen tekemiseen niiden yritysten tuloksesta, joihin he haluavat sijoittaa. Samalla linjalla yrityksen johto voi myös tehdä liiketoimintaan liittyviä päätöksiä, kuten laajentamista, monipuolistamista jne., Jotta ne voivat parantaa kannattavuuttaan.

Suositellut artikkelit

Tämä on opas kannattavuusasteiden kaavaan. Tässä keskustellaan siitä, kuinka kannattavuusasteet voidaan laskea, sekä käytännön esimerkkejä ja ladattavaa excel-mallia. Voit myös katsoa seuraavia artikkeleita saadaksesi lisätietoja -

 1. Kuinka laskea poistot?
 2. Laskin CAPM-kaavalle
 3. Esimerkkejä EOQ-kaavasta
 4. Takaisinmaksuajan kaava