Ero osakkeiden ja velkakirjojen välillä

Joukkovelkakirjalaina on yrityksen keskipitkän tai pitkän aikavälin velkainstrumentti, jota käytetään keräämään pääomaa sijoittajilta kiinteällä korolla. Nämä maksetaan yleensä takaisin kiinteänä päivänä.

Kun osa pääomasta kerätään suuren yleisön kautta pääomamarkkinoiden kautta, sitä kutsutaan yhtiön osakepääomaksi. Osakkeet ovat jakamattomia pääomayksiköitä, mikä antaa omistajalle osakkeenomistajalle ja luo omistussuhteen yhtiön ja osakkeenomistajan välille.

Head to Head -vertailu osakkeiden ja velkakirjojen välillä (infografia)

Alla on 13 parasta eroa Osakkeet vs. velkakirjat välillä

Keskeiset erot osakkeiden ja velkakirjojen välillä

Molemmat osakkeet vs. velkakirjat ovat suosittuja valintoja markkinoilla. keskustelemme joistakin merkittävimmistä eroista osakkeiden ja velkakirjojen välillä:

  1. Osakkeet ovat yhtiön omistama pääoma, kun taas joukkovelkakirjat ovat instrumentteja nostaakseen velkaa yritykselle. Joukkovelkakirjojen nostamiseksi ei tarvitse tehdä mitään tausta- tai kohde-etuutta, vaan pelkkä maine markkinoilla. Sijoittajia kiinnostaisi enemmän, kuinka hyvin yritys voi maksaa korot säännöllisesti. Osakepääomaa korotetaan markkinoilla olevien osakkeiden ja osakkeiden kautta. Sijoittajien on ennen rahaa laittamista yhtiön osakkeisiin luettava kirjanpito, mahdolliset kasvualueet ja vertaisvertailu ja vasta sitten sijoitettava rahaa liiketoimintaan.
  2. Riski: Monet sijoittajat ostavat yrityksen joukkovelkakirjalainoja, koska niillä on pienempi markkinalähtöinen riski ja lupaavat korkoina säännöllisesti korkotuotot. Toisaalta osakkeet houkuttelevat sijoittajia, jotka eivät vain ennakoi yrityksen arvoa tai kasvua, mutta ovat myös valmiita ottamaan riskin. Osakkeiden tuotto on siis korkeampi kuin joukkovelkakirjojen korot. Korkoprosentti pysyy myös kiinteänä sillä ajanjaksolla, jolle se on otettu. Osakkeet voivat kuitenkin antaa sinulle suurempia voittoja, vain markkinariskeillä.
  3. Yhtiön velan ja osakepääoman välinen suhde: Normaalissa liiketoiminnassa velan on kyettävä kattamaan oma pääoma. Se tarkoittaa vain sitä, että yrityksellä on hyvä kassahallinta ja velankäsittelykyky. Se tarkoittaa, kuinka suuri osa osakepääomasta voidaan hyödyntää velan saamiseksi markkinoilta.
  4. Yritykset samoin kuin julkinen hallitus uivat joukkovelkakirjalainoja markkinoilla kerätäkseen rahaa taloudellisiin ja muihin pitkäaikaisiin tarpeisiinsa. Niiden korot pysyvät kiinteinä ennalta määrätyksi ajaksi, jolle rahaa lainataan. Toisaalta yhtiö voi laskea liikkeeseen osakkeita vain, jos se on julkinen osakeyhtiö, ts. Se on listattu maan kansallisissa pörsseissä. Yhtiö pystyy keräämään rahaa vain, kun sen osakemarkkinoilla on enemmän ostajia kuin myyjiä.

Osakkeiden ja velkakirjojen vertailutaulukko

Alla on ylin vertailu osakkeiden ja velkakirjojen välillä:

Osakkeiden ja velkakirjojen vertailun perusteet

osakkeet

obligaatioita

merkitysOsakkeiden korotus yhtiön pääomastaVelkakirjat lisäävät yrityksen velkaa
Pääoman omistusPääoman hankkiminen osakkeilla antaa osakkeenomistajalle osan omistuksestaPääoman hankkiminen joukkovelkakirjojen kautta ei anna omistusoikeutta velkakirjan haltijalle
Rooli yrityksessäOsakkeenomistajat ovat yhtiön omistajiaVelkakirjojen haltijat ovat kuin yrityksen velkojia
TyypitOsakkeet jaetaan kahteen päätyyppiin: osakeosakkeet ja etuosakkeetJoukkovelkakirjalainat voidaan jakaa 3 pääosaan: vakuutetut vs. vakuudettomat, vaihtovelkakirjalainat vs ei vaihtovelkakirjalainat, rekisteröidyt ja haltijavelkakirjat
PalautusmuotoOsakkeenomistajat ansaitsevat osingon osakkeistaNiiden haltijat ansaitsevat korkoa lainoille
Palautuksen maksaminenOsinko on maksettava osakkeenomistajille vain, jos yhtiö ansaitsee voitotKorko on maksettava joukkovelkakirjalainan haltijoille, vaikka voittoa ei olisi
Vähennys nettotuloksestaOsakkeenomistajille maksettavaa osinkoa vähennetään, kun voitto ansaitaanKorkotuotto on kustannus yritykselle, joten sitä vähennetään muista tuloista yrityksen nettotuloksen saavuttamiseksi
muuntaminenOsakkeita ei voida vaihtaa velkakirjoiksiJoukkovelkakirjat voidaan muuttaa osakkeiksi
LuottamusasiakirjaOsakkeiden jakamiselle ei ole luottamuskirjaaKun liikkeeseenlasketaan joukkovelkakirjalainoja, luottamusasiakirjat on tehtävä molemmin osapuolten välillä
Äänestys oikeudetPääoman omistajilla on äänioikeus ja oikeus osallistua yhtiökokoukseenVelkakirjojen haltijoilla ei ole äänioikeutta tai määräysvaltaa yrityksessä
Yrityksen laimennusYhtiön laimentamisen tapauksessa etuoikeutetut osakkeenomistajat saavat etuoikeuden ja heille maksetaan palkkio ennen muutaVelkakirjojen haltijat saavat rahansa takaisin yrityksen purkautuessa.
Omistusoikeuden siirtoOsakkeita ei voida jakaa ja siirtääLainat ovat vapaasti siirrettävissä
KiinnitysYhtiön omaisuutta ei voida kiinnittää osakkeenomistajien sijastaYhtiön varat voidaan kiinnittää joukkovelkakirjalainan haltijoiden eduksi

johtopäätös

Molemmilla pääoman muodoilla on omat ansioitunsa ja haittansa. Sijoittajien ja sidosryhmien tulee tehdä tutkimusta hyvin ja päästä paitsi päättämään omasta riskinottohalustaan, myös ottamaan huomioon taloudellisen kapasiteetin ja liiketoiminnan kasvun, johon he haluavat sijoittaa. Osakkeet vs. velkakirjat ovat molemmat olennainen osa yrityksen pääomaa. On syytä tutkia, kuinka erityyppiset yritykset ja toimialat toimivat lisätäkseen tai vähentääkseen näiden välistä suhdetta heidän tarpeistaan ​​riippuen.

Suositellut artikkelit

Tämä on opas osakkeiden ja velkakirjojen suurimpaan eroon. Täällä keskustellaan myös Osakkeet vs. velkakirjat -erot infografioiden ja vertailutaulukon kanssa. Saatat myös katsoa seuraavia artikkeleita saadaksesi lisätietoja -

  1. Lainat vs. ennakot - suurimmat erot
  2. Eri vaihtoehtojen välillä vs.
  3. Kasvuvarasto vs arvoarvo
  4. Lease vs Rent - kumpi on parempi