Johdanto siihen, mikä on kokonaislaatua

Kaikki tekevät työtä, ja työ ei odota minkään tietyn henkilön vastausta, vaan henkilön osallistuminen tietyn työn palkin nostamiseen. Ja miksi tankoa nostetaan ?. Vain siksi, että henkilö voi antaa panoksensa työn laadun nostamiseen.

Laatu on tärkein vertailukohta, joka erottaa menestyvän yrityksen epäonnistuneesta.

Kokonaislaatujohtamisen ymmärtäminen

Joten ennen kuin ymmärrät täydellisen laadunhallinnan, ymmärrämme ensin:

Mikä on laatu?

”Laatu määrittelee parametrin, joka vetää rajan tuotteen tai palvelun paremmuuden ja aliarvioinnin välillä”. Se määrittelee nykyisen tuotteen kilpailijaltaan. Laadulla on tärkeä rooli yritysmarkkinoilla. Koska se on tärkein parametri, joka auttaa sijoittamaan tuotteesi muiden päälle. Jos joku markkinoista haluaa erottua, heidän on keskityttävä enemmän tuotteen laatuun kuin määrään.

Kuinka mitata tai säätää tai toteuttaa minkä tahansa laitoksen laatutekijöitä

Yrityksen laatustandardin mittaamiseksi on määritelty tietyt menetelmät ja näiden työkalujen (laadunhallintatyökalu) avulla pystymme jakamaan sen pieniksi palasiksi. Katsotaanpa enemmän.

Mikä on täydellinen laadunhallinta?

Kokonaislaatujohtaminen aloitettiin Japanissa vuonna 1954; Siinä sanotaan: "Kokonaislaatujohtaminen on organisoitu rakenteellinen työkalu, joka keskittyy tuotteiden ja palveluiden jatkuvaan laadun parantamiseen jatkuvaa palautejärjestelmää käyttämällä."
tai
”TQM voidaan tiivistää asiakaskeskeisen organisaation johtamisjärjestelmäksi, johon sisältyy prosessin jatkuva parantaminen. Se käyttää strategiaa, dataa ja tehokasta viestintää integroidakseen laadun kurinalaisuuden työntekijään ja organisaatioon ”.

Aloittamisensa jälkeen sitä on kehitetty ja se voidaan toteuttaa melkein missä tahansa sektorissa / organisaatiossa, kuten valtion organisaatiossa, kouluissa, sähköisessä liiketoiminnassa jne. Täydellisen laadunhallinnan tavoitteena on tehdä asiat oikein ensimmäisessä vaiheessa ja toistaa sitten uudelleen ja uudestaan, jotta yrityksen ei tarvitse investoida huonoon rahoitukseen, esimerkiksi takuuseen ja ylläpitoon. Se voidaan viedä liiketoimintaan perustamalla erillinen osasto tai seuraamalla tiettyjä sääntöjä tietylle prosessille.

8 Kokonaislaatujohtamisen periaatteet

Pohjimmiltaan TQM jaotellaan 8 vaiheeseen / kappaleeseen. Keskustelemme jokaisesta niistä askel askeleelta

1) Keskity asiakkaaseen

Jotta jokaisella liiketoiminnan johtavalla asiakkaalla on viimeinen puhelu, kaikkien päätösten, jotka on tehtävä neuvottelutilassa tai hallintapöydässä, on mentävä markkinoille ja asiakkaiden on viimeinen puhelu, koska ”ideat voivat olla niin suuria kuin voit ajatella, mutta viimeinen kohta on asiakastyytyväisyys '. Viime kädessä asiakkailla on viimeinen laatupuhelu, haluavatko he parhaan tai keskitason vai vähiten työn heidän puolestaan. Riippumatta siitä, minkä tyyppisillä menetelmillä, ylöspäin siirtymällä, malli, johon päivität tuotteen, viimeinkin asiakas päättää onko ponnistelut kannattavaa vai ei.

2) Työntekijöiden osallistuminen

Sanotaan, että työntekijä on ensimmäinen asiakkaasi, ja he osallistuvat kohti yhtä päämäärää kaikilla yhteisillä ponnisteluillaan ja työntekijän sataprosenttinen osallistuminen voidaan saavuttaa vasta, kun pelko on poistettu organisaatiosta. Tämän tyyppisen ympäristön saavuttamiseksi valtakyvyn tulisi olla olemassa työvoimalla, ja hyvä työympäristö on myös välttämätöntä. Jos nämä kaksi saavutetaan työvoimassa, korkean suorituskyvyn työjärjestelmä kannustaa jatkuvasti parantamaan ja ylläpitämään laadukasta tuotetta.

3) Prosessikeskeinen

Olennainen osa ylläpidettävää kokonaislaatua on prosessiajattelu, vaikka asiakkaalla on viimeinen sanonta tuotteen laadusta, mutta tietyn laatustandardin ylläpitämiseksi sen on täytettävä tuotevalmistuksen asiantuntijoiden asettamat standardit. Prosessi on yksi monista asiakasarvioinneista, jotka otetaan huomioon, sitten muunnetaan nämä vaiheet tuote ja palvellaan sitä asiakkaalle. Joten kaiken kaikkiaan on hyvä sanoa, että kaikkien menestymisen edellyttämien prosessien on oltava prosessikeskeisiä.

4) Integroitu järjestelmä

Eri organisaatioiden toimintatasossa on eri tasot (vaaka- ja pystysuunnassa rakennettu osasto), mutta yhdistämällä ne kaikki käytämme TQM: ää. Kuten missä tahansa järjestelmässä, jos kahden osaston välisen yhteyden luomisessa on ongelmia, niin koko järjestelmä puretaan. Siksi järjestelmän verisuonet ja oikea TQM on kytkettävä siihen.

5) Strateginen ja systemaattinen lähestymistapa

Mikä tahansa järjestelmä seisoo vain johtotasolla tapahtuvan suunnittelun takia, johdon kriittinen osa on saavuttaa organisaation visio / tehtävä järjestelmällisellä ja organisoidulla lähestymistavalla. Ja laatukommentti on aina integroitu siihen ydinkomponentiksi.

6) Jatkuva parantaminen

Mikä tahansa yritys seisoo ja kasvaa ajatuksellaan, että se kasvaa jatkuvasti parantamalla tuotteen laatua ja työnkulkua. Niin, että asiakas ja työntekijä ovat tyytyväisiä. Suurin osa TQM: stä liittyy organisaation luomiseen luovasti ja analyyttisesti, mikä auttaa yritystä pysymään edessä kilpailussa Epitomeen.

7) tosiasioihin perustuva päätöksenteko

Vaikka me kaikki tiedämme, että asiakas on se, joka vetää yrityksen päätöksentekoa, mutta päätöksen tekevät ensin ihmiset, jotka ovat vastuussa otosta. Joten johtamispäätöksen tekevien ihmisten tulisi tutkia ensin tietoja, jotta he saavat selkeän kuvan järjestelmässä tapahtuvasta ja sen avulla he voivat tehdä paljon paremman päätöksen.

8) Viestintä

Se on kaikkein prosessin, sosiaalisen kaluston yms. Asia. Ilman viestintää liiketoiminnassa ei voida luoda asianmukaista laatujärjestelmää, koska on kommunikoitava ongelman löytämiseksi ja ratkaisemiseksi sekä myös laatu lopulta ajan myötä. Se kaikki auttaa motivoimaan työntekijöitä henkilökohtaisiin tavoitteisiinsa

johtopäätös

Nämä arvot toimivat niin tehokkaasti jossain organisaatiossa, että yritys tekee nämä säännöt järjestäytymisperiaatteekseen. Ja voimme ottaa nämä säännöt mihin tahansa elämämme osastoon lisätäksemme omaa tehokkuuttamme.

Suositellut artikkelit

Tämä on opas Mikä on kokonaisvaltainen laadunhallinta. Tässä keskustelimme ymmärryksestä ja kahdesta laadunhallinnan periaatteesta. Voit myös käydä läpi muiden ehdotettujen artikkeleidemme saadaksesi lisätietoja -

  1. Projektinhallinnan menetelmät
  2. Projektipäällikön ominaisuudet
  3. Laadunvalvonnan haastattelua koskevat kysymykset
  4. Projektin dokumentaatio