Hintaero hintaeron välillä

Kullakin tällä hetkellä maailmassa toimivalla yrityksellä peli menee loppuun asti kahteen pääasialliseen asiaan, toisin sanoen kuinka suuria kustannuksia yritykselle aiheutuu ja kuinka paljon yritystä veloitetaan asiakkailtaan kustannusten korvaamiseksi. Tässä Kustannus vs. hinta -artikkelissa yritämme ymmärtää minkä tahansa yrityksen kahden pääparametrin ja sen, mikä yleensä ajaa niitä, tärkeimmät erot, mikä auttaa yritystä saavuttamaan vakaat marginaalit pitkällä aikavälillä.

Head to Head -vertailu kustannusten ja hinnan välillä (infografia)

Alla on 7 tärkeintä eroa Hinta ja hinta välillä

Keskeiset erot kustannusten ja hinnan välillä

Keskustelemme joistain kustannus vs. hintaerien suurimmista eroista:

 • Yrityksen kustannuksella tarkoitetaan kustannuksia, jotka yritykselle aiheutuvat tavaroiden tai palveluiden tuottamisesta, joita yritys myy asiakkailleen. Kustannukset voivat olla raaka-aineen, myynti- tai jakelukustannusten, henkilöstökustannusten ja muiden kulujen muodossa. Periaatteessa kassavirta, joka on poistunut liiketoiminnasta tuotannon tuottamiseksi, viittaa kustannuksiin. Hinta sitä vastoin on summa, jonka yritys veloittaa asiakkailta, joiden sille on lisätty aiotut marginaalit. Hinta muuttuu yrityksen tuloksi ja kustannuksesta tulee myytyjen tavaroiden kustannukset ja muut liiketoiminnan kulut
 • Hinta, kun asiakas veloitetaan, johtaa liiketoiminnan rahavirtaan, kun taas syntymishetkellä tarkoitetaan liiketoiminnan kassavirtaa. Näiden kahden välinen ero voi johtaa kassaylijäämään tai alijäämään, jonka vuoksi yritys ilmoittaa voitot ja tappiot tietyn ajanjakson ajan ja pyrkii käyttöpääomavaatimuksiin.
 • Kustannuksia voi olla laajalti kahta tyyppiä, jotka ovat välittömiä ja välillisiä kustannuksia. Suorat kustannukset tarkoittavat myytyjen kultojen kustannuksia, jotka aiheutuvat suoraan tuotoksen tuottamisesta, ja epäsuorilla kustannuksilla tarkoitetaan sitä vastoin kaikkia muita kustannuksia, jotka liittyvät tuotteiden myyntiin ja mainontaan. Käteishinta voidaan myös luokitella laajasti kahteen osaan, jotka ovat tuloja tuotteiden myynnistä ja tuloja muista lähteistä. Tuotot tuotteen myynnistä liittyvät suoraan yrityksen valmistamien tuotteiden myyntiin ja myyvät sitä arvokkaille asiakkailleen. Muista lähteistä saaduilla tuloilla tarkoitetaan sivutuloja, jotka liiketoiminta ansaitsee tekemällä erilaisia ​​yrityksiä tai muita keinoja, jotka eivät ole päätoimialaa

Kustannukset voivat olla työvoima-, pääoma-, henkilöstö-, myynti- ja jakelukustannukset, markkinointikulut, mainoskulut jne. Päinvastoin, hinta voi olla tuotteen suurin vähittäismyyntihinta tai muu asiakas, joka veloittaa eri asiakkaista.

Hinta / hintavertailutaulukko

Tarkastellaan 7 parhaan hintavertailun vertailua

Kustannus Hinta
Kustannukset varmistetaan tuottajan näkökulmastaHinta varmennetaan asiakkaiden näkökulmasta
Kustannukset ovat kustannukset, jotka tuotteen valmistajalle aiheutuu tavaran tuottamisestaHinta laskutetaan asiakkaalta myydyistä tavaroista ja palveluista
Kustannukset johtavat käteisvarojen ulosvirtaukseenHinta johtaa kassavirtaan
Hankintahinta ei sisällä tuotteen marginaalejaHinta sisältää tuotteen marginaalit
Marginaalia sovelletaan kustannuksiinMerkintä on sovellettu hintaan
Tuotteen hinta riippuu useista tekijöistä: -

 • Tuotteen markkinoilla läsnä olevien myyjien lukumäärä
 • Yrityksen neuvotteluvoima
 • Tuotteen valmistukseen tarvittavan raaka-aineen luonne
 • Tuotteeseen liittyvät tarjonta- ja kysyntätekijät
Tuotteen hinta riippuu useista tekijöistä: -

 • Kilpailun luonne markkinoilla
 • Ostajien ja myyjien lukumäärä markkinoilla
 • Kohderyhmä
 • Asiakkaan ostovoima
 • Asiakkaan neuvotteluvoima
Liiketoiminta aikoo vähentää kustannuksiaLiiketoiminta aikoo nostaa hintaa

johtopäätös

Yrityksen myymän tuotteen kustannus-hintaerot johtavat liikevoittomarginaaleihin, jotka ovat välttämättömiä terveen liiketoiminnan olemassaololle ja toiminnalle. Nämä kaksi tekijää ovat ensiarvoisen tärkeitä.

Yrityksen analyytikolla tulisi olla yksityiskohtainen analyysi kustannuksista vs. hinta, ja kustannusten ja vaadittavien hintojen tekijöiden asianmukainen ennustaminen tulisi suorittaa, jotta asiakkaalta saadaan oikea hinta ja jotta liiketoiminnan marginaalit pysyvät yllä.

Nykymaailmassa suuret monikansalliset yritykset ovat leikkaamassa kustannuksia, koska marginaalit kärsivät niiden perimästä hinnasta, mikä johtaa työntekijöiden lomauttamiseen ja muihin kustannusleikkausaloitteisiin.

Suositellut artikkelit

Tämä on ollut opas suurimpaan eroon Hinta vs. Hinta välillä. Tässä keskustelemme myös Hinta vs. hinta -erot infografisten tietojen ja vertailutaulukon kanssa. Saatat myös katsoa seuraavia artikkeleita saadaksesi lisätietoja.

 1. Suurimmat erot kustannusten ja kulujen välillä
 2. Rahoituksen ja talouden vertailu
 3. Osakkeiden ja optioiden vertailu
 4. Omaisuuden hankinta vs. osakeosto