Johdatus kuvioihin Pythonissa

Python-kielellä voimme luoda kuviot For Loops -sovelluksella. Täällä voimme manipuloida niitä silmukoita varten ja tulostamalla lausunnon saadaksemme ainutlaatuisen kuvion, kuten tähdet, numeeriset ja merkkikuviot. Voimme käyttää mitä tahansa markkinoilla olevista python-kääntäjistä ohjelmien suorittamiseen.

Kuviotyypit ja esimerkit

Yritämme ensin luoda mielenkiintoisimmat, tähtikuviot. Voimme käyttää kahta silmukoihin; silmukan ulkoa voidaan käyttää hoitamaan useita rivejä, kun taas silmukan sisäosaa voidaan käyttää sarakkeiden lukumäärän hoitamiseen.

Tyyppi 1. Tähtikuvio

Ohjelma tähtipyrramidikuvien tulostamiseen.

Esimerkki 1

Tässä esimerkissä tulostamme yhden tähden ensimmäisellä rivillä, 2 tähteä toisella rivillä ja jatkamme tämän tekemistä samalla tavalla, kunnes saavutamme rivin numero viisi.

Koodi
#Python Program for printing pyramid pattern using stars
for i in range ( 0, 5 ):
for j in range ( 0, i+1 ):
print ( "* ", end="" )
print()

lähtö:

Huomautus: Pythonin loppuparametria käytetään loppumaan tulostuslausunto millä tahansa merkillä tai merkkijonolla loppuparametrilla.

Esimerkki 2

Yritämme nyt kääntää yllä olevaa pyramidiä 180 astetta, jotta saadaan erilainen tyyli tähtikuviolle . Tässä esimerkissä olemme alkaneet tulostaa tähtiä samalla tavalla, mutta oikealta tai aivan viimeiseltä sarakkeelta vasemmalta tai aivan ensimmäiseltä sarakkeelta oikealta tai 0. ja 4. ja 4. sarakkeelta tai 1. rivi ja 5. sarake.

Koodi
#Python Program for printing pyramid pattern using stars
a = 8
for i in range(0, 5):
for j in range(0, a):
print(end=" ")
a = a - 2
for j in range(0, i+1):
print("* ", end="")
print()

lähtö:

Esimerkki 3

Katsotaan nyt, kuinka pystymme tulostamaan kolmion tähdellä:
Tässä ohjelmassa pyydämme myös aluetta, joka määrittää korkeuden t, jota tämä kolmio voidaan pidentää. Tässä suoritamme 3 silmukoita, joista ensimmäinen silmukka on pylvään silmukoimiseksi ja toinen 2 silmukoita (alisilmukoita) rivin silmukoimiseksi.

Koodi

# Python Program to print a Triangle
# Ask the Range of the triangle
num = int(input("Enter the range: \t "))
# i loop for range(height) of the triangle
# first j loop for printing space ' '
# second j loop for printing stars '*'
for i in range(num):
for j in range((num - i) - 1):
print(end=" ")
for j in range(i + 1):
print("*", end=" ")
print()

lähtö:

Esimerkki 4

Nyt katsotaan vielä yksi ohjelma, jonka jälkeen päätämme tähtikuvion. Yllä olevan ohjelman ja toisen, ts. B) välillä on pieni ero. Yritämme tässä tulostaa yhden tähden ensimmäiselle riville, sitten 3 tähteä toiselle riville, 5 kolmannelle ja niin edelleen, joten lisäämme ”L” lasketaan 2: lla toisen sekunnin lopussa silmukalle.

Koodi

# Python Pyramid pattern using a star pattern
k = 16
l = 1
for i in range(0, 5):
for j in range(0, k):
print(end=" ")
k = k - 4
for j in range(0, l):
print("* ", end="")
l = l + 2
print()

lähtö:

Tyyppi 2. Numeerinen kuvio

Nyt keskustelemme joistakin esimerkkeistä numeromuodosta.

Esimerkki 1

Yritämme nyt tulostaa numeroiden pyramidi-kuvion. Joten se menee seuraavasti: Ensimmäisessä rivissä näet numeron 1, ja toisessa rivissä on numeroita 2 ja 3, kolmannessa rivissä on numeroita 4, 5 ja 6 ja sarja jatkuu tällä tavalla .

Koodi
# Python Numeric Pattern Example 1
k = 1
for i in range(0, 5):
for j in range(0, i+1):
print(k, end=" ")
k = k + 1
print(), /code>

lähtö:

Esimerkki 2

Yritetään nyt tulostaa pyramidi-kuvio numeroihin vielä toisella tyylillä. Yritämme tässä tulostaa numero 1 ensimmäisellä rivillä, numero 1 ja 2 toisella rivillä, numero 1, 2 ja 3 kolmannella rivillä, ja se jatkuu samalla tavalla.

Koodi
# Python Numeric Pattern Example 2
for i in range(0, 5) :
num = 1
for j in range(0, i+1):
print(num, end=" ")
num = num + 1
print()

lähtö:

Esimerkki 3

Tässä on jälleen yksi esimerkki python-ohjelmasta numeroiden tulostamiseksi lomakemalleissa. Yritämme tässä rivin lopettaa rivinumeron neliöillä käyttämällä kahta silmukoihin ja lisäämällä tunnetun muuttujan arvo yhdellä silmukan sisäpuolella ja lisäämällä muuttujan inc arvo 2: lla silmukan ulommalla.

Koodi

# Python Numeric Pattern Example 3
numb = 1
inc = 1
for i in range(0, 5):
for j in range(0, inc):
print(numb, end=" ")
numb = numb + 1
print()
inc = inc + 2

lähtö:

On olemassa monia muita esimerkkejä, ja yritän esitellä niitä lyhyesti täällä.

Esimerkki 4

Tulostamme tässä ohjelmassa numerot, jotka ovat samat tietylle rivinumerolle, ja edellisellä rivillä on yksi arvo pienempi kuin nykyisellä rivinumerolla. Tämä tulos voidaan saavuttaa käyttämällä ulkoista ja sisäistä silmukoita ja ajamalla ulkoista silmukkaa alueella 10 (osoittamalla arvo) ja sisäinen silmukka kulkee määritetyn ulkoisen silmukan alueen sisällä.

Koodi

# Python Numeric Pattern Example 4
for num in range(10):
for i in range(num):
print (num, end=" ") #printing the number
# We will use new line in order to display the pattern correctly
print("\n")

lähtö:

Esimerkki 5

Tässä esimerkissä yritämme nähdä numeron ja tulostaa sen siten sarakkeittain. Ensimmäinen sarake alkaa määritellyllä arvoalueella, kuten (1, 2, 3, 4 ja 5), ​​toinen sarake alkaa rivinumero toisesta, kolmas sarake alkaa rivistä numero 3 ja jatkuu kunnes silmukka päät.

Koodi

# Python Numeric Pattern Example 5
last_num = 6
for row in range(1, last_num):
for column in range(row, 0, -1):
print(column, end=' ')
print("")

lähtö:

Esimerkki 6

Se on samanlainen kuin edellinen ohjelma, mutta tässä otamme lukujen neliöt.

Koodi

# Python Numeric Pattern Example 6
last_num = 9
for i in range(1, last_num):
for j in range(-1+i, -1, -1):
print(format(2**j, "4d"), end=' ')
print("")

lähtö:

Esimerkki 7

Se on samanlainen kuin aiemmat ohjelmat.

Koodi

# Python Numeric Pattern Example 7last_num = 9
for i in range(1, last_num):
for i in range(0, i, 1):
print(format(2**i, "4d"), end=' ')
for i in range(-1+i, -1, -1):
print(format(2**i, "4d"), end=' ')
print("")

lähtö:

Esimerkki 8

Yritämme tässä tulostaa numeron käänteisessä järjestyksessä suorakulmaiseen kolmiokuvioon.

Koodi
# Python Numeric Pattern Example 8
stop = 2
start = 1
current_num = stopfor row in range(2, 6):
for col in range(start, stop):
current_num -= 1
print (current_num, end=' ')
print("")
start = stop
stop It is similar to the previous programrow
current_num = stop

lähtö:

Tyyppi 3. Merkkikuvio

Nyt näemme joitain esimerkkejä hahmokuviosta.

Esimerkki 1

Yritämme tässä näyttää aakkosten pyramidi-kuvion. Ison kirjaimen ASCII-arvo alkaa 65: sta, mikä tarkoittaa, että ison kirjaimen Z ASCII-arvo on 90. Tässä esimerkissä muuntamme numeerisen arvon 65 isolla kirjaimella A ja siten iteroimalla silmukan yli lisätäksesi ” arvo ”muuttuja.

Koodi

# Python Character Pattern Example 1
value = 65
for i in range(0, 5):
for j in range(0, i+1):
ch = chr(value)
print(ch, end=" ")
value = value + 1
print()

lähtö:

Esimerkki 2

Tässä toistetaan merkki useita kertoja rivin numeroa. Tässä on yksinkertainen esimerkki siitä, kuinka voimme tehdä sen.

Koodi

# Python Character Pattern Example 2
value = 65
for i in range(0, 5):
for j in range(0, i+1):
ch = chr(value)
print(ch, end=" ")
value = value + 1
print()

lähtö:

Esimerkki 3

Tämä tulee olemaan samanlainen kuin esimerkki a) paitsi jos rivin numero päätetään kahdella lisäarvolla kuin edellinen rivi. Tämän saavuttamiseksi olemme sisällyttäneet toisen muuttujan nimeltä “inc” ja lisäämme sitä 2: lla silmukan ulompaan osaan.

Koodi

# Python Character Pattern Example 3
value patterns of stars 65
inc = 1
for i in range(0, 5):
for j in range(0, inc):
ch = chr(value)
print(ch, end=" ")
value = value + 1
inc = inc + 2
print()

lähtö:

Esimerkki 4

Tämä esimerkki on samanlainen kuin a), mutta tässä pyöritimme kuviota 180 astetta.

Koodi

# Python Character Pattern Example 4
decrement = 8
counter = 64
value = 65
for i in range(0, 5):
for k in range(0, decrement):
print(end=" ")
for j in range(0, i+1):
counter = counter + 1
value = counter
temp = value
for j in range(0, i+1):
ch = chr(value)
print(ch, end=" ")
value = value - 1
value = temp
decrement = decrement - 2
print()

lähtö:

Nyt kun olet nähnyt nämä monet esimerkit, yritämme piirtää mielenkiintoisia kuvioita.

Esimerkki 5

Tässä ohjelmassa yritetään tulostaa neliökuvio millä tahansa arvolla (Se voi olla numeerinen, merkki jne.) Näin se näyttää.

Koodi

# Python Program to Print Square Star Pattern
square_side = int(input("Please enter the square dimension : "))
print("Square Pattern")
for i in range(square_side):
for i in range(square_side):print("$", end = ' ')
print()

lähtö:

Esimerkki 6

Meillä on hyvin samanlainen esimerkki, mutta olemme korvanneet dollarin *: lla keksimään jotain alla olevaa

Koodi

# Python Program to Print Square Star Pattern
square_side = int(input("Please Enter dimension of square : "))
print("Star Square Pattern")
for i in range(square_side):
for i in range(square_side):
print('*', end = ' ')
print()

lähtö:

Johtopäätös - Kuviot Pythonissa

Tässä artikkelissa olemme nähneet useita esimerkkejä pythonin käyttämistä kuvioista, joihin sisältyy tähtikuvio, numeerinen kuvio ja merkkikuvio. Olemme myös antaneet lyhyen selityksen siitä, mitä ohjelma on luotu tekemään ja sen takana olevasta työstä. Kun nämä on ymmärretty ja koottu omassa python-ympäristössäsi, pythonin kuvioiden luomisongelmiin pitäisi tuntea olonsa helpoksi, artikkelissamme on katettu laaja joukko esimerkkejä.

Suositellut artikkelit

Tämä on ollut ohje Pythonin kuvioille. Täällä olemme keskustelleet pythonin kolmesta erityyppisestä mallista sen esimerkkien ja tuotoksien kanssa. voit myös käydä läpi ehdotetut artikkelimme saadaksesi lisätietoja-

  1. Mikä on Python
  2. Johdanto Pythoniin
  3. Python-operaattorit
  4. Tähtikuviot Java
  5. Silmukoita Pythonissa (esimerkit)
  6. Kuviot C #