Johdanto fyysiseen osoitteeseen vs. loogiseen osoitteeseen

 • Fyysinen osoite on osoite, jota käytetään muistin fyysisen sijainnin tunnistamiseen. MUM, joka on muistinhallintayksikkö, ei pääse fyysiseen osoitteeseen suoraan, vaan käyttää loogista osoitetta fyysiseen osoitteeseen pääsyyn. MUM: n fyysisen osoitteen laskemiseen käytä loogista osoitetta. Kuten muistin hallintayksiköt, käyttäjät eivät pääse suoraan fyysiseen osoitteeseen. Fyysiseen osoitteeseen päästään käyttämällä vastaavaa loogista osoitetta. Kun käyttäjä suorittaa ohjelman, ohjelmaa käytetään loogisella osoitteella, mutta loogisen osoitteen eli ohjelman suorittamiseen se tarvitsee fyysisen osoitteen ohjelman tallentamiseksi. Joten, on tarpeen kartoittaa looginen osoite fyysiseen osoitteeseen, ennen kuin niitä aiotaan käyttää ohjelmassa. Loogisen osoitteen yhdistämiseksi fyysiseen osoitteeseen käytetään muistinhallintayksikön laitteistoa.
 • CPU (keskusprosessoriyksikkö) tuottaa loogisen osoitteen, kun ohjelma suoritetaan tietokoneessa. Looginen osoite tunnetaan myös virtuaaliosoitteelle, koska niitä ei ole fyysisesti. Tätä osoitetta käytetään viitteenä pääsyyn prosessorin fyysiseen osoitteeseen.
  Ajon aikana muistinhallintayksikkö tuottaa erilaisen fyysisen ja loogisen osoitteen, kun taas kuormituksen ja käännösajan muistihallintayksikkö tuottaa saman fyysisen osoitteen ja loogisen osoitteen.

Head to Head -vertailu fyysisen osoitteen ja loogisen osoitteen välillä (infografia)

Alla on 9 parasta vertailua fyysisen osoitteen ja loogisen osoitteen välillä :

Keskeinen ero fyysisen ja loogisen osoitteen välillä

Keskustelemme joistakin tärkeimmistä eroista fyysisen osoitteen ja loogisen osoitteen välillä:

 • Fyysinen osoite on osoite, joka näyttää muistin sijainnin, kun taas looginen osoite näyttää CPU: n osoitteen, ts. Keskusyksikkö tuottaa osoitteen.
 • Yhdellä laitteella voi olla vain yksi fyysinen osoite. Ne ovat vakioita, joten niitä ei voi muuttaa. Yhdellä laitteella voi olla useita loogisia osoitteita. Loogiset osoitteet ovat dynaamisia, mutta niitä voidaan muuttaa.
 • Muistinhallintayksikkö tuottaa fyysisen osoitteen, kun taas CPU generoi loogisen osoitteen.
 • Fyysisen osoitteen kartoittamista loogiseksi osoitteeksi pidetään fyysisenä osoitteena. Ohjelmille CPU luo joukon loogisia osoitteita, joita kutsutaan loogisiksi osoitealueiksi.
 • Fyysiseen osoitteeseen ei voida päästä suoraan, kun taas loogisiin osoitteisiin pääsee suoraan.
 • Käyttäjät eivät voi tarkastella fyysisiä osoitteita, kun taas he voivat nähdä loogisia osoitteita helposti.
 • Fyysisten osoitteiden tila on joukko kaikkia fyysisiä osoitteita, jotka luodaan ohjelmassa. Loogisten osoitteiden tila on myös joukko kaikkia ohjelmassa tuotettuja loogisia osoitteita.
 • Fyysiset osoitteet ja loogiset osoitteet tarvitsevat saman ajan aikaosoitteiden sitomiseen ja keräämiseen. Toisaalta fyysisten osoitteiden ja loogisten osoitteiden toteuttaminen vie eri aikoja.
 • Fyysistä osoitetta käytetään tunnistamaan muistin sijainti, kun taas loogista osoitetta käytetään fyysiseen osoitteeseen pääsyyn.

Fyysisen osoitteen ja loogisen osoitteen vertailutaulukko

Seuraavassa taulukossa on yhteenveto fyysisen osoitteen ja loogisen osoitteen vertailuista:

Perusteet vertailuun Fyysinen osoite Looginen osoite
Määritelmä Fyysinen osoite on muistin / tallennuspaikan sijainti. Loogiset osoitteet generoi CPU.
Luonut Fyysisen osoitteen tuottaa MUM (muistinhallintayksikkö) Loogisen osoitteen tuottaa CPU (keskusprosessoriyksikkö).
Käytössä Käyttäjät eivät pääse suoraan fyysisiin osoitteisiin. Se käyttää loogista osoitetta fyysisiin osoitteisiin pääsyyn. Käyttäjät voivat käyttää loogisia osoitteita suoraan. Sitä käytetään fyysisiin osoitteisiin.
Tila osoitteelle Joukko fyysistä osoitetta yhdistetään loogiseen osoitteeseen ja sitä pidetään fyysisenä osoitteena. CPU luo joukon loogisia osoitteita, jotka vastaavat ohjelmia, joita pidetään loogisina osoitealueina.
näkyvyys Se ei ole käyttäjän nähtävissä. Käyttäjät eivät voi nähdä fyysistä osoitetta. Se on käyttäjän nähtävissä. Käyttäjät voivat tarkastella loogisia osoitteita helposti.
vaihtelu Yhdellä laitteella on vain yksi fyysinen osoite. Fyysiset osoitteet ovat vakioita. Loogisia osoitteita voidaan vaihdella. Loogisessa osoitteessa on variaatioita.
Pääsy muutokseen Fyysinen osoite ei voi muuttua. Looginen osoite voidaan muuttaa.
käyttötarkoitukset Sitä käytetään muistin fyysisen sijainnin löytämiseen. Sitä käytetään tarkastelemaan fyysistä osoitetta.
Kokoonpanoaika ja latausaikaosoitteiden sitomisjärjestelyt Sama kuin loogiset osoitteet. Sama kuin fyysiset osoitteet.

johtopäätös

Tässä artikkelissa olemme nähneet eroja fyysisten ja loogisten osoitteiden välillä niiden keskeisten erojen kanssa. Toivottavasti löydät tästä artikkelista apua.

Suositellut artikkelit

Tämä on opas fyysisen osoitteen ja loogisen osoitteen väliseen eroon. Tässä keskustellaan myös fyysisen osoitteen ja loogisen osoitteen avaineroista infografian ja vertailutaulukon kanssa. Saatat myös katsoa seuraavia artikkeleita saadaksesi lisätietoja -

 1. Ylikuormitus vs ohittaminen
 2. .Net Core vs.Net Framework
 3. Web-hosting vs. pilvipalvelu
 4. MySQL vs. SQLite
 5. Pythonin ylikuormitus
 6. 4 suosituinta pilvipalveluiden tarjoajaa