Mikä on sijoitetun pääoman tuotto?

Termi ”sijoitetun pääoman tuotto” tai ROCE viittaa taloudellisiin mittareihin, jotka auttavat arvioimaan yrityksen kykyä tuottaa voittoa hyödyntämällä pääomarakennettaan. Toisin sanoen ROCE on mitta siitä, kuinka hyvin ja tehokkaasti yritys pystyy tuottamaan dollaria nettovoittoa käyttämällä pääoman kutakin dollaria.

Luonnollisesti ROCE: ta pidetään yhtenä paremmasta indikaattorista yrityksen tuotolle, koska siinä verrataan kannattavuutta sekä omaan pääomaan että velkaan. Lisäksi sitä käytetään vertailemaan samankaltaisten ja samalla toimialalla toimivien yritysten suorituskykyä. Huomaa myös, että yritykset, joilla on suuret kassavarat, sisällyttävät kyseisen käteisvarojen osuutena käytettyyn pääomaan ROCE-laskelmassa, mikä ei ole tavanomainen käytäntö.

Kaava

ROCE-kaava voidaan johtaa jakamalla tulos ennen korkoja ja veroja (EBIT) tai nettovoitto taseen loppusumman ja lyhytaikaisten kokonaisvelkojen välisellä erotuksella, ja sitten se ilmaistaan ​​prosentteina. Matemaattisesti se esitetään

Return on Capital Employed = EBIT / (Total Assets – Total Current Liabilities)

Toinen ROCE-kaava voidaan johtaa jakamalla nettotulos pitkäaikaisten velkojen ja oman pääoman yhteenlasketulla määrällä. Matemaattisesti se esitetään

Sijoitetun pääoman tuotto = EBIT / (pitkäaikaiset velat + oma pääoma)

Esimerkkejä sijoitetun pääoman tuotosta (Excel-mallilla)

Otetaan esimerkki ymmärtää sijoitetun pääoman tuoton laskeminen paremmin.

Voit ladata tämän pääomasijoitetun Excel-mallin täältä - Sijoitetun pääoman tuotto Excel -mallin

Esimerkki # 1

Otetaan esimerkki yrityksestä DFG Inc. nimeltä ROCE: n laskenta. Viimeisimmän, eli vuoden 2018 vuosikertomuksen mukaan yhtiön liikevoitto oli 20 miljoonaa dollaria, kun taas yhtiön taseen loppusumma ja lyhytaikaiset velat olivat tilinpäätöspäivänä 150 miljoonaa ja 90 miljoonaa dollaria. Laske yrityksen ROCE vuodelle annettujen tietojen perusteella.

Ratkaisu:

Sijoitetun pääoman tuotto lasketaan alla olevan kaavan avulla

Sijoitetun pääoman tuotto = EBIT / (Varat yhteensä - Lyhytaikaiset velat yhteensä)

 • ROCE = 20 miljoonaa dollaria / (150 miljoonaa dollaria - 90 miljoonaa dollaria)
 • ROCE = 33, 33%

Siksi DFG Inc.:n ROCE oli 33, 33% vuonna 2018.

Esimerkki 2

Otetaanpa esimerkki Apple Inc. -yrityksestä osoittaaksemme edelleen ROCE-käsitettä tosielämän yrityksissä. Vuosikertomuksen mukaan yhtiön liiketulos oli 70, 90 miljardia dollaria vuonna 2018, kun taas yhtiön taseen loppusumma ja lyhytaikaiset velat olivat vastaavasti 365, 73 miljardia dollaria ja 116, 87 miljardia dollaria vastaavasti 29. syyskuuta 2018. Laske Apple Inc.: n vuoden tuotto. 2018 annettujen tietojen perusteella.

Ratkaisu:

Sijoitetun pääoman tuotto lasketaan alla olevan kaavan avulla

Sijoitetun pääoman tuotto = EBIT / (Varat yhteensä - Lyhytaikaiset velat yhteensä)

 • ROCE = 70, 90 miljardia dollaria / ((365, 73 miljardia dollaria - 116, 87 miljardia dollaria)
 • ROCE = 28, 49%

Siksi Apple Inc. hallitsi 28, 49%: n tuottoprosenttia vuoden 2018 aikana.

Lähdelinkki: Apple Inc. -yhtiön tase

Esimerkki 3

Otetaan nyt Walmart Inc. -yrityksen esimerkki ROCE: n laskennasta. Vuosikertomuksen mukaan yhtiö kirjasi liiketulot 20, 44 miljardia dollaria, kun taas yhtiön taseen loppusumma ja lyhytaikaiset velat olivat vastaavasti 204, 52 miljardia dollaria ja 78, 52 miljardia dollaria 31. tammikuuta 2018 mennessä. Laske Walmart Inc.:n ROCE vuodelle 2018 annettujen tietojen perusteella.

Ratkaisu:

Sijoitetun pääoman tuotto lasketaan alla olevan kaavan avulla

Sijoitetun pääoman tuotto = EBIT / (Varat yhteensä - Lyhytaikaiset velat yhteensä)

 • ROCE = 20, 44 miljardia dollaria / ((204, 52 miljardia dollaria - 78, 52 miljardia dollaria)
 • ROCE = 16, 22%

Siksi Walmart Inc.: n vuoden 2018 tuottoprosentti oli 16, 22%.

Lähdelinkki: Walmart Inc. -yhtiön tase

Sijoitetun pääoman tuoton edut

Jotkut ROCE: n suurimmista eduista ovat:

 • Se on yksi harvoista taloudellisista suhteista, jotka kuvaavat sekä oman pääoman että velan tuottoa rahalle. Sellaisenaan useimmat sijoittajat käyttävät sitä yhtenä perusteena sijoitussalkkuunsa ja strategiaansa.
 • Se auttaa vertailemaan yrityksiä, joilla on erilainen pääomarakenne, ja sellaisenaan se on erittäin hyvä työkalu vertaisvertailuun.

Sijoitetun pääoman tuoton rajoitukset

Jotkut ROCE: n suurimmista rajoituksista ovat:

 • ROCE altistuu riskinhallinnan manipuloinnille, joka voi johtaa kohonneisiin tuottoihin. Pitkäaikaisten velkojen luokittelu lyhytaikaisiin velkoihin on esimerkki tällaisesta kirjanpidollisesta manipuloinnista.
 • Suhde lasketaan kirjanpitoarvon perusteella, joten tuotto ei heijasta markkina-arvoa.

johtopäätös

Joten voidaan nähdä, että sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) on yksi niistä taloudellisista mittareista, joita sijoittajat käyttävät arvioidakseen yrityksen kokonaisinvestoinnin tuottoa, joka korjaa vaihtelevan pääomarakenteen puutteet. Tämä suhde ei ole kuitenkaan poikkeus, koska se on alttiina myös kirjanpidon väärien tietojen esittämiselle, ja siten sen on oltava valppaana analysoidessaan yrityksiä ROCE: n perusteella.

Suositellut artikkelit

Tämä on opas sijoitetun pääoman tuotolle. Tässä keskustellaan siitä, kuinka ROCE voidaan laskea, sekä käytännön esimerkkejä. Tarjoamme myös ladattavan excel-mallin. Voit myös katsoa seuraavia artikkeleita saadaksesi lisätietoja -

 1. Keskimääräisten varojen tuotto
 2. Kokonaisvarojen tuotto
 3. Kassavirta Sijoitetun pääoman tuotto
 4. ROIC vs. ROCE