Johdanto tuloihin

Tulomenoilla tarkoitetaan liiketoiminnan päivittäisestä johtamisesta aiheutuneita kuluja. Ne ovat luonteeltaan toistuvia ja kohdistetaan saman vuoden tuloslaskelmaan. Toisin kuin investointeja, niitä ei siirretä seuraaviin vuosiin. Tulomenojen hyöty saadaan saman tilikauden aikana. Kulut vaihtelevat hyödykkeen tuotantokustannuksista myyntihintoihin tai mihin tahansa vuokran tai yhteisön säännöllisten kulujen maksamiseen liittyviin kuluihin. Se sisältää myös investointien ylläpitoon liittyvät kustannukset eli koneiden kunnossapitokustannukset vuosittain.

Esimerkkejä tulomenoista

Esimerkkejä tulokustannuksista ovat seuraavat:

Esimerkki 1 - koneiden poistot

Yksi esimerkkejä tulomenoista, jotka voisivat toimia vastakohtana investoinneille, on vuosittain aktivoidulle omaisuuserälle suoritettavat poistot. Koneiden alkuperäiset menot olisivat investointeja, ja ne esitetään taseessa niiden hankkimiseksi maksetulla määrällä. Koneista poistetaan vuosittain 10%: n poistot. Laskutetut poistot olisivat luonteeltaan tuloja ja muodostuisivat osaksi vuoden lopun tuloslaskelmaa. Alla on esimerkki yhdestä koneiden ostosta ja siitä johtuvista poistoista vuoden lopussa.

 • Yritys A osti koneita 1. tammikuuta 2016 1200 dollarilla
 • Yrityksen on tarkoitus poistaa omaisuuserä 10 prosentilla vuodessa
 • Alla on päiväkirjamerkinnät, jotka hyväksytään koneiden kirjanpitoon vuoden 2016 aikana

Esimerkki 2 - työvoimakustannukset

Tulomenot voidaan luokitella kahteen muotoon. Suora ja epäsuora. Epäsuora muoto on jo katettu esimerkissä 1 menojen muodossa, joita tarvitaan koneen, laitteen tai liiketoiminnan ylläpitämiseen.

Suorat tulomenot ovat menoja, jotka aiheutuvat raaka-aineesta, työvoimasta tai muista tuotantomuodoista, joita pakollisesti vaaditaan tuotteen tai palvelun perustamiselle. Ellei näitä tapahdu, lopputuotteen tai -palvelujen saamiseksi myytäväksi ja siten pääliiketoiminnan suorittamiseksi ei ole saatavissa suoria tekijöitä.

Työkustannuksista tulee tässä suhteessa tärkeä osa. Kyseessä ovat palkat, jotka maksetaan tehtaan työntekijöille tuotannon jatkamiseksi. Ne voidaan laskea päivä-, tunti- tai viikkomaksulla ja maksaa heille viikoittain tai kuukauden lopusta. Jälleen on tärkeää määrittää palkkojen ympärille tärkeät tekijät, kuten ylityöt ja bonukset. Ne on maksettava normaalien hintojen lisäksi.

Yritys voi laskea työnsä bruttovoiton, jos se vähentää suorista materiaali- ja työvoimakustannuksia tapahtuneesta myynnistä.

Esimerkki 3 - vuokra maksettu

Jokaisella liikelaitoksella on fyysinen paikka liiketoiminnan harjoittamiseen. Tästä paikasta sen on maksettava kiinteä summa säännöllisesti. Tätä kutsutaan vuokraksi.

Vuokra voidaan maksaa säännöllisesti kuten joka kuukausi tai kerran neljänneksessä. Tärkeä näkökohta, joka vuokrattavana on, on se, että sopimusvelvoite on maksaa summa, vaikka liiketoimintaa ei harjoiteta mainitussa paikassa mistä tahansa syystä. Vuokrasopimuksella määritetään, onko jo maksettava lisäys jo vahvistettuun perusvuokraan rakennuksesta tai muutoksista, joita kiinteistönomistaja tekee. Yleensä sopimus on määräaikainen, joka on uusittava kyseisen ajanjakson päätyttyä. Voisi myös olla lauseke kiinteälle prosenttikorotukselle vuosittain.

Jälleen on tärkeää huomata, että vuokramenot tuloina kirjataan suoriteperusteisesti riippumatta siitä, milloin vuokra tosiasiallisesti maksetaan. Joten esimerkiksi jos vuokra maksetaan etukäteen, se verrataan kiinteistön tosiasialliseen käyttöaikaan tai jos vuokraa ei makseta vuoden loppuun mennessä, vuokra kirjataan suoriteperusteisesti, vaikka se ei ehkä ole tosiasiallisesti maksettu.

johtopäätös

On tärkeää selvittää, onko jokin tietty tulo menoja vai ei. Ne kirjataan tuloslaskelmaan ja määrittävät suoraan voitot tai tappiot laskelmassa tietyltä ajanjaksolta. Seuraavat ominaisuudet, vaikkakaan eivät ole tyhjentäviä, auttavat määrittämään, voidaanko tietty kustannus luokitella tuloiksi

 • Kuluja ei tehdä omaisuuserän aktivoinnista eli uuden auton ostamisesta. Pikemminkin tapahtuu omaisuuden ylläpitäminen päivittäin, esim. Mainitun omaisuuden korjaamisesta aiheutuvat kulut
 • Se on toistuva luonteeltaan. Tulomenot eivät ole luonteeltaan kertaluonteisia. Niiden on tapahduttava joko säännöllisesti tai tarpeen perusteella.
 • Tulomenoista saatava hyöty ei mene seuraavalle tilikaudelle. Kuluva vuosi hyötyisi kulumaksuista, esimerkiksi vuokrasta. Jos lainkaan kustannuksella on tarkoitus tuottaa etuuksia seuraavana vuonna, se on aktivoitava etuusjaksoon.

Jos tulomenot on kirjattu väärin, merkintä olisi käännettävä vastaamaan sitä oikeassa muodossa. Tämä voitaisiin tehdä joko kuluvana vuonna tai tekemällä ennakkoja aikatauluja seuraavalla tilikaudella.

Suositellut artikkelit

Tämä on opas tuloihin. Tässä keskustellaan esimerkkeistä koneiden poistoista, maksetuista vuokra- ja työvoimakustannuksista jne. Voit myös käydä läpi muiden ehdottamien artikkeleidemme saadaksesi lisätietoja -

 1. Esimerkkejä taloudellisesta raportoinnista
 2. Laskelma voittovaroista
 3. Esimerkki kysynnän joustavuudesta
 4. Myytyjen tavaroiden kustannukset Esimerkki
 5. Erityislehden tyypit ja esimerkit
 6. Täydellinen opas kysynnän joustavuuskaavaan