Määritelmä soveltamisalan hallintasuunnitelma

Soveltamisalan hallintasuunnitelma on projektipäällikön laatima suunnitelma tai luonnos tai asettelu, joka määrittelee projektin laajuuden mukaan lukien projektin työnjakorakenne. Soveltamisalan hallintasuunnitelma kuvaa, kuinka hanketta kehitetään, valvotaan ja todennetaan projektinpäällikön valvonnassa.

Aluehallintasuunnitelman laatiminen auttaa toteuttamaan projektin tehokkaasti ja asianmukaisesti synkronoidulla tavalla. Suunnittelualueen hallintasuunnitelmaa suunniteltaessa otetaan huomioon monet tekijät ja parametrit. Hyvän laajuuden hallintasuunnitelman on sisällettävä seuraavat seikat huomioon ottaen:

 1. Hankkeen vaatimukset
 2. Omistajat tai sidosryhmät
 3. Soveltamisala
 4. Soveltamisala
 5. Soveltamisala
 6. Työn jakautuminen projektin rakenne
 7. Roolit ja vastuut
 8. Tuotokset
 9. Soveltamisala

Laajuudenhallintasuunnitelma on periaatteessa olennainen osa projektinhallintasuunnitelmaa, ja kun projektisuunnittelu on toteutettu, projektipäällikölle on helppo määritellä projektin laajuus ja hallita projektin laajuutta. Siksi projektipäällikön odotetaan olevan selkeä käsitys laajuuden hallintasuunnitelmasta, koska laajuuden hallintasuunnitelma on myös välttämätön hankkeen muiden näkökohtien tunnistamiseksi ja työskentelemiseksi.

Soveltamisalan hallintasuunnitelman tärkeimmät piirteet

Laajuuden hallintasuunnitelmassa on tiettyjä avaintekijöitä, jotka otetaan huomioon:

1) Hankkeen vaatimukset

Hankkeen tarpeiden tunnistaminen on tärkein vaihe, koska se auttaa tunnistamaan ja arvioimaan hankkeen budjetin. Vaatimusten täydellinen tunnistaminen auttaa esittämään hankevaatimusraportin sidosryhmälle ja priorisoimaan vaatimukset lukemattomien joukossa vaatimuksia, joista osa on nostettu sidosryhmän päästä. Nykyään meillä on erilaisia ​​työkaluja, jotka auttavat seuraamaan vaatimusta. Yksi niistä on vaatimusten jäljitettävyysmatriisi, joka auttaa jäljittämään sidosryhmien vaatimukset projektinhallinnan jakson eri vaiheissa.

2) Hankkeen omistaja / sidosryhmä

Hyvän laajuuden hallintasuunnitelman on sisällettävä sidosryhmää koskevat yksityiskohdat, koska omistaja tai sidosryhmä on se, joka antaa vision projektista, ja projekti suunnitellaan ja toteutetaan antamaan tulokset sidosryhmän toivomalla tavalla. Sidosryhmä on hankkeen lopullinen päättäjä, joten hänen on oltava tietoinen hankkeen etenemisestä ja etenemisestä jokaisessa vaiheessa.

3) Soveltamisala

Laajuuslaskelma on erittäin tärkeä laajuuden hallintasuunnitelmalle, koska se määrittelee koko projektin. Laajuuslaskelma on kirjoitetussa muodossa, joka käsittää hankkeen suoritteet ja rajoitukset. Se koostuu jokaisesta oletuksesta, joka tehdään projektin onnistuneelle loppuun saattamiseksi projektipäällikön ohjauksessa.

Siirrytään seuraavaan laajuuden hallintasuunnitelmaesimerkkiin.

4) Soveltamissuunnittelu ja toteutus

Soveltamissuunnittelu alkaa periaatteessa laajuuden hallintasuunnitelmasta ja laajuuden perustasosta. Se määrittelee kuinka tuote tai toimitukset saadaan määräajassa. Laadunhallinta ja prosessien parantaminen ovat myös kaksi tärkeätä näkökohtaa laajuussuunnittelussa. Laajuussuunnittelun ja hallitun toteutuksen etuna on, että se määrittelee koko projektinhallinnan ulkoasun välttäen ristiriitaisuudet ja dilemmat roolien ja vastuiden suhteen. Laajuussuunnittelua pidetään arvokkaana panoksena projektinhallintaprosessissa.

5) Työnjakorakenne

Työnjakorakenne on periaatteessa koko projektisuunnitelman jakaminen suoritettaviksi tehtäviksi tai tehtäviksi. Jokainen tehtävä tai toiminta analysoidaan sitten erikseen aikataulujen ja budjettianalyysien suhteen, mikä auttaa analysoimaan hankkeen kokonaistalousarviota. Työnjakorakenne voi olla graafinen tai vuokaavion muodossa, joka kuvaa projektin eri vaiheita.

6) Roolit ja vastuut

Soveltamisalan hallintasuunnitelma määrittelee ryhmän kunkin jäsenen roolit ja vastuut. Valvojan tai johtajan tehtävänä on valvoa, että kaikki roolit ja vastuut suoritetaan määritellyllä tavalla eikä tuottavuus ole heikentynyt.

7) Hankkeen saavutettavat / toivotut tulokset

Suoritettavat tuotteet ovat vain haluttu lopputulos tai sidosryhmän visio, joka edustaa esineitä, jotka projektin on suunniteltu ja kehitetty tuottamaan. Näitä suorituksia tai tuloksia pidetään selvänä osana projektinhallintasuunnitelmaa.

8) Soveltamisala

Soveltamisalan hallinta on välttämätöntä, jotta vältetään tarpeettomat viivästykset ja tuhlaukset projektisuunnittelussa. On tarpeen tutkia ja hallita hankkeen tehtäviä ja menettelytapoja säännöllisin väliajoin vertailuarvojen asettamiseksi ja projektin toimittamiseksi ajoissa. Soveltamisvalvonta on tärkeää myös tehokkaan viestinnän ylläpitämiseksi projektiryhmän jäsenten välillä ja prosessin sujuvan kuljettamiseksi.

Kuinka luoda tehokas ja tehokas soveltamisalan hallintasuunnitelma?

Projektipäälliköltä odotetaan olevan syvää tietoa ja kokemusta laajuuden hallintasuunnitelmasta. Jäljempänä mainitut ovat joitain tärkeimmistä vaiheista onnistuneen laajuuden hallintasuunnitelman kehittämisessä:

 1. Hankkeen vaatimustietojen kerääminen on tärkein vaihe kaikessa laajuuden hallintasuunnitelmassa. Vaatimusten määritteleminen on perusvaihe, jota ilman projektia ei voida käynnistää.
 2. Hankkeen ja sidosryhmän tavoitteet ja vaatimukset on määriteltävä selkeästi. Tavoitteiden ja vaatimusten määritteleminen varmistaa, että suoritteet ovat saavutettavissa vai eivät. Työvoiman hallinta on myös ratkaisevan tärkeää, koska on erittäin tärkeää tuntea työvoima, jonka avulla projekti aiotaan toteuttaa.
 3. Laadi projektin laajuussuunnitelma, jossa on kaikki yksityiskohdat ja olennaiset komponentit, jotka on lueteltu yhdessä vaiheessa. Tämä vaihe sisältää myös yksityiskohtaiset keskustelut, esitykset, keskustelut projektin roolista ja vastuista, budjetista ja kustannuksista, työvoiman hallinnasta sekä projektin vaiheiden ja osavaiheiden aikataulusta ja priorisoinnista.
 4. Projektin laajuuden kaikki näkökohdat on selvitettävä etukäteen laajuuden hallintasuunnitelman aikana, jotta hankevaatimusten ja suoritteiden tunnistaminen olisi helpompaa.
 5. Opas tai esimies on tärkeä hallita koko laajuuden toteuttamisprosessia ja ketkä voidaan käyttää referenssinä missä tahansa vaiheessa projektin suorittamisen aikana. Laajuuden hallintasuunnitelman prosessissa ja toteuttamisessa käytettävien työkalujen ja strategioiden tulisi olla hyvin tietoisia.

esimerkki

Esimerkkejä soveltamisalan hallintasuunnitelmasta ovat seuraavat:

Laajuudenhallintasuunnitelma on projektipäällikön laatima suunnitelma tai luonnos tai asettelu, joka määrittelee projektin laajuuden mukaan lukien projektin työnjakorakenne. Laajuuden hallintasuunnitelmassa kuvataan, kuinka hanketta kehitetään, valvotaan ja todennetaan projektipäällikön valvonnassa.

Laajuuden hallintasuunnitelman kehittäminen / luominen:

 1. Vaatimuksien kerääminen
 2. Soveltamisalan määritelmä ja lausunto
 3. Työnjakorakenne
 4. Soveltamisalavalidointi
 5. Soveltamisala / valvonta

Laajuuden hallintasuunnitelma alkaa laajuuden perustasolla, joka käsittää laajuuslaskelman ja työn jakautumisrakenteen sanakirjan.

1) Kokoamisvaatimus

Hankkeen tarpeiden tunnistaminen on tärkein vaihe, koska se auttaa tunnistamaan ja arvioimaan hankkeen budjetin. Vaatimusten täydellinen tunnistaminen auttaa esittämään projektivaatimusraportin sidosryhmälle ja priorisoimaan vaatimukset lukemattomien joukossa vaatimuksia, joista osa on nostettu sidosryhmän päästä. Nykyään meillä on erilaisia ​​työkaluja, jotka auttavat seuraamaan vaatimusta. Yksi niistä on vaatimusten jäljitettävyysmatriisi, joka auttaa jäljittämään sidosryhmien vaatimukset projektinhallinnan jakson eri vaiheissa.

2) Soveltamisalueen määritelmä ja lausunto

Laajuuslaskelma on erittäin tärkeä laajuuden hallintasuunnitelmalle, koska se määrittelee koko projektin. Laajuuslaskelma on kirjoitetussa muodossa, joka käsittää hankkeen suoritteet ja rajoitukset. Se koostuu jokaisesta oletuksesta, joka tehdään projektin onnistuneelle loppuun saattamiseksi projektipäällikön ohjauksessa.

3) Työnjakorakenne

Työnjakorakenne on periaatteessa koko projektisuunnitelman hajottaminen suoritettaviksi tehtäviksi tai tehtäviksi. Jokainen tehtävä tai toiminta analysoidaan sitten erikseen aikataulujen ja budjettianalyysien suhteen, mikä auttaa analysoimaan hankkeen kokonaistalousarviota. Työnjakorakenne voi olla graafinen tai vuokaavion muodossa, joka kuvaa projektin eri vaiheita.

4) Soveltamisalavalidointi

Soveltamisajan validointi on projektijohtamismenetelmä, jota käytetään hankkeen lopputulosten viralliseen tunnistamiseen. Sen ensisijainen etu on, että validoimalla toimitukset antaa hyväksymisprosessille objektiivisuuden ja parantaa valmista tuotetta, palvelua tai lopputulosta.

4) Soveltamisala / valvonta

Soveltamisalan hallinta on välttämätöntä, jotta vältetään tarpeettomat viivästykset ja tuhlaukset projektisuunnittelussa. On tarpeen tutkia ja hallita hankkeen tehtäviä ja menettelytapoja säännöllisin väliajoin vertailuarvojen asettamiseksi ja projektin toimittamiseksi ajoissa. Laajuuden hallinta on tärkeä myös tehokkaan viestinnän ylläpitämiseksi projektiryhmän jäsenten välillä ja prosessin sujuvan kuljettamiseksi.

Suositellut artikkelit

Tämä on opas laajuuden hallintasuunnitelman esimerkkiin. Tässä keskustellaan ominaisuuksista ja kuinka luoda tehokkaita ja tehokkaita soveltamisalan hallintasuunnitelman esimerkkejä. Voit myös käydä läpi muut ehdotetut artikkelimme saadaksesi lisätietoja

 1. Ketterä aloittelijoille
 2. Projektipäällikön vastuut
 3. Ketterä liiketoimintaanalyytikko
 4. Scrum-projektinhallinta
 5. Sanakirja Pythonissa