Ero ulkoistamisen ja ulkoistamisen välillä

Ulkoistaminen (ts. Resurssien ulkoistaminen) tunnetaan myös alihankintana, ja se on prosessi, jossa yritys tai yritykset tai organisaatiot siirtävät tai siirtävät reuna-alueidensa tai muiden toimintojen ulkopuolisille yrityksille tai organisaatioille (eli palveluntarjoajille). Toisaalta ulkomaille siirtäminen määritellään liiketoimintatoimintojen tai toiminnan siirtämiseksi muussa kuin sen ensisijaisessa maassa tai kotimaassa, jossa resurssit olisivat yrityksen tai yrityksen käytettävissä edullisesti ja mikä lopulta vähentää organisaation kokonaiskustannukset. Se voi tarkoittaa myös yrityksen palvelukeskusten tai tuotantotalon tai organisaation rutiinitoimintojen siirtämistä ulkomaille.

Ulkoistaminen voi olla tietoprosessien ulkoistamista (ts. KPO) tai liiketoimintaprosessien ulkoistamista (ts. BPO). Ulkoistamisen edut tai edut ovat seuraavat:

 • Käyttökustannusten aleneminen
 • Laadun parantaminen
 • Keskity keskeiseen liiketoimintaan
 • Pääsy korkeasti koulutettuihin ja päteviin taitoihin.

Head to Head -vertailu ulkoistamisen ja ulkoistamisen välillä (infografia)

Alla on 7 tärkeintä eroa ulkoistamisen ja ulkoistamisen välillä

Tärkeimmät erot ulkoistamisen ja ulkoistamisen välillä

Sekä ulkoistaminen että ulkoistaminen ovat markkinoilla suosittuja valintoja; keskustelemme joistakin merkittävimmistä eroista ulkoistamisen ja ulkoistamisen välillä

 • Ulkoistamisella voidaan kutsua ydinliiketoimintaan kuulumattomien liiketoimintojen tai toimintojen siirtämistä toiselle yritykselle tai organisaatiolle, joka on erikoistunut tällaiseen työhön. Toisaalta ulkomaankaupalla voidaan viitata organisaation liiketoiminnan tai toimintojen siirtämiseen tai siirtämiseen mihin tahansa toiseen maahan, jossa tällaisen yrityksen tai toimintojen hoitamisen kustannukset ovat alhaisemmat tai sanotaan olevan halpaa verrattuna kotimaahansa.
 • Liiketoimintojen tai liiketoimintojen ulkoistamisen päätavoitteena on saada johto keskittymään yrityksen ydinliiketoimintaan. Toisaalta offshoring-tavoitteena on minimoida yrityksen kustannukset.
 • Ulkoistamiseen sisältyy liiketoiminnan tai toimintojen siirtäminen ulkopuolisille tai kolmansille osapuolille. Päinvastoin, ulkomaankauppaan sisältyy liiketoimintojen tai toimintojen siirtäminen ja toimistojen mukana.
 • Ulkoistaminen voidaan suorittaa maassa tai päämaan ulkopuolella. Vaikka ulkomaantoiminnassa on pakollista siirtää yritys toiseen maahan, joka on jälleen erilainen kuin sen päämaa.
 • Ulkoistamista suorittavat muut kuin työntekijät, jotka kolmannen osapuolen työntekijät, joille se on ulkoistettu, mutta toisaalta ulkoistamisen suorittavat organisaation tai liiketoimintayksikön työntekijät.

Ulkoistaminen vs. ulkomaankaupan vertailutaulukko

Alla on 7 korkeinta vertailua ulkoistamisen ja ulkoistamisen välillä

Vertailun perusteet ulkoistamisen ja ulkoistamisen välillä

ulkoistaminen

offshoring

PerusmääritelmäUlkoistaminen voidaan määritellä liiketoiminnan reuna-alueiden toiminnan tai sen toiminnan siirtämiseksi ulkoiselle yksikölle tai ulkoiselle organisaatiolle.Yrityksen ulkoistamiseen voidaan viitata koko liiketoiminnan tai yrityksen prosessien siirtämiseen toiseen maahan kuin sen ensisijaiseen maahan.
Implisiittinen merkitysUlkoistaminen on toiminnan siirtämistä kolmannelle osapuolelle.Yrityksen ulkoistaminen käsittäisi sekä toimistojen vaihdon että toiminnan.
SijaintiUlkoistaminen voidaan tehdä joko samassa maassa tai sen päämaan ulkopuolella.Ulkomaanmuutos voidaan tehdä vain maan ulkopuolella tai sanoa ensisijaisen maan ulkopuolella.
vaatimukset
 • Vaaditun asiantuntemuksen puute.
 • Halvemman ammattitaitoisen työvoiman saatavuus ja myös kustannusten leikkaaminen
 • Mahdollisuus keskittyä avaimeen tai ydintoimintoihin ulkoistamalla loput.
 • Ylittää tietyt säännöt ja määräykset, jotka rajoittavat toimintaa tai liiketoimintaa jollain muulla tavalla.
 • Halvempi työ.
 • Päästä uusille markkinoille
Mahdolliset hyödyt
 • Erityispalvelujen hyödyntäminen ja hyödyntäminen.
 • Lisäksi on olemassa riskinjako myyjän kanssa, jolle yritys on ulkoistanut.
 • Lisäksi vähentyisivät rekrytointi- ja toimintakustannukset.
 • Tässäkin pääsy halvempaan työvoimakustannukseen.
 • Erikoistuneita taitoja on saatavana merellä.
 • Voi tarjota myös oikeat “paikalliset” kumppanit laajentumiseen.
 • Yhtiö hyötyy myös mittakaavaetuista toimimalla suuremmilla kansainvälisillä markkinoilla.
Keskeinen tavoiteUlkoistamisreitin valinneen yrityksen päätavoitteena olisi keskittyminen avaintoimintoihin tai ydinliiketoimintoihin tai liiketoimintaan.Yrityksen siirtämisen päätavoite olisi alhaisemmat työvoiman tai ammattitaitoiset työvoimakustannukset.
ToiminnotYrityksen toimintaa suorittava henkilö ei ole organisaatioiden työntekijä.Yritystoiminnan suorittajana toimii organisaatioiden työntekijä.

johtopäätös

Ulkopuolisen toiminnan ja jopa ulkoistamisen käyttäminen puhelinkeskuksessa on ollut muodissa viime vuosikymmenen ajan. Kun liiketoiminnan tai liiketoiminnan ulkoistaminen tapahtuu muussa paikassa kuin yrityksen alkuperä, sitä voidaan kutsua ulkoistamiseksi. Yritykset tai organisaatiot voivat itse päättää, kuinka he haluavat käyttää näitä käytäntöjä, mikä on yhdistelmä tai yksin. Joskus siirtämistä voidaan kutsua myös ulkoistamisen osajoukkoksi.

Yritykset, joilla on merkittäviä tuloja ulkomailla, kuten Microsoft Corp ja Apple Inc., voivat hyödyntää mahdollisuutta pitää vastaavat voitot offshore-tileillä niissä maissa, joissa verorasitus on alhaisempi.

Suositut ulkoistetut työpaikat ovat

 1. Sairaanhoito
 2. Puhelinkeskukset (suuret hotellit, tietokonevalmistajat ja finanssilaitokset, kuten pankit) ovat ulkoistaneet puheluihin liittyvät toiminnot Filippiineille ja muihin ulkomaihin, kuten Intiaan.
 3. Tutkimus ja kehitys. (Tech-jättiläinen Microsoft on hiljattain avannut tutkimuskeskuksen Shanghaihin).
 4. BPO ja KPO.

Suositellut artikkelit

Tämä on opas ulkoistamisen ja ulkoistamisen väliseen eroon. Täällä keskustellaan myös ulkoistamisen ja ulkoistamisen tärkeimmistä eroista infografian ja vertailutaulukon kanssa. Saatat myös katsoa seuraavia artikkeleita saadaksesi lisätietoja.

 1. Päämarkkinat vs. jälkimarkkinat - vertailu
 2. Suoriteperusteinen kirjanpito vs. kassavirtalaskenta - erot
 3. Suurimmat erot kirjanpito vs. varainhoito
 4. Ero positiivisen taloustieteen ja normatiivisen talouden välillä