Portfolio Variance -kaava (sisällysluettelo)

 • Portfolio Variance -kaava
 • Esimerkkejä salkun variaatiokaavasta (Excel-mallilla)

Portfolio Variance -kaava

Salkun variaatio on mitta salkun tuoton hajaantumisesta. Se viittaa salkun kokonaistuottoihin tietyn ajanjakson aikana. Salkun varianssikaavaa käytetään laajasti nykyaikaisessa salkun teoriassa. Salkun varianssikaava mitataan kertomalla salkun yksittäisten osakkeiden painot ja kertomalla se sitten salkun yksittäisten omaisuuserien keskihajonnalla ja myös neliöimällä se. Luvut lisätään sitten yksittäisten omaisuuserien kovarianssilla kerrottuna kahdella, kerrottuna myös kunkin osakkeen painolla, kertomalla myös korrelaatiolla salkussa olevien eri osakkeiden välillä. Siksi kaava voidaan tiivistää seuraavasti:

Variance = (w(1)^2 * o(1)^2) + (w(2)^2 * o(2)^2) + (2 * (w(1)*o(1)*w(2)*o(2)*q(1, 2)))

Jos symbolit tarkoittavat: -

 • W (1) : Yhden osakekannan paino neliössä.
 • O (1): Yhden omaisuuserän keskihajonta neliössä.
 • W (2): Salkun toisen osakkeen paino neliössä.
 • O (2): Toissijaisen omaisuuserän keskihajonta neliössä.
 • Q (1, 2): Salkun kahden omaisuuden välinen korrelaatio on merkitty q (1, 2).

Esimerkkejä salkun variaatiokaavasta (Excel-mallilla)

Otetaan esimerkki ymmärtää salkun variaatiokaavan laskenta paremmin.

Voit ladata tämän Portfolio Variance Formula Excel -mallin täältä - Portfolio Variance Formula Excel Template

Portfolio Variance -kaava - esimerkki 1

Oletetaan, että osake A, osake B, osake C ovat kiinteistökantoja, joiden paino salkussa on 20%, 35% ja 45%. Omaisuuserien keskihajonta on 2, 3%, 3, 5% ja 4%. Korrelaatiokerroin A: n ja B: n välillä on 0, 6 A: n ja C: n välillä on 0, 8 ja B: n ja C: n välillä on 0, 5.

Salkun variaatio lasketaan alla olevan kaavan avulla

Varianssi = (w (1) 2 * o (1) 2) + (w (2) 2 * o (2) 2) + (w (3) 2 * o (3) 2) + (2 * (w (1) o (1) w (2) o (2) q (1, 2)) + (2 * (w (1) o (1) w (3) o (3) q ( 1, 3)) + (2 * (w (2) o (2) w (3) o (3) q (2, 3)))

Salkun varianssista tulee

 • Varianssi = (20% 2 * 2, 3% 2) + (35% 2 * 3, 5% 2) + (45% 2 * 4% 2) + (2 * (20% * 35% * 2, 3%) * 3, 5 * 0, 6)) + (2 * (20% * 45% * 2, 3% * 4% * 0, 8)) + (2 * (35% * 45% * 3, 5% * 4% * 0, 5))
 • Varianssi = 0, 000916

Portfolio Variance -kaava - esimerkki 2

Osake A ja osake B ovat kaksi kiinteistökantaa salkussa, jonka tuotto on 6% ja 11% ja osakekannan A paino on 54% ja osakekannan B paino on 46%. A: n ja B: n keskihajonta ovat 0, 1 ja 0, 25. Meillä on lisäksi tietoa, että kahden kannan välinen korrelaatio on 0, 1

Salkun variaatio lasketaan alla olevan kaavan avulla

Variance = (w(1)^2 * o(1)^2) + (w(2)^2 * o(2)^2) + (2 * (w(1)*o(1)*w(2)*o(2)*q(1, 2)))

Salkun varianssista tulee

 • Varianssi = (6% 2 * 54% 2) + (11% 2 * 46% 2) + (2 * (0, 1 * 0, 25 * 54% * 46 * 0, 1))
 • Varianssi = 0, 004847991

Selitys

Salkun varianssikaava lasketaan seuraavien vaiheiden avulla: -

Vaihe 1: Ensin lasketaan salkussa olevien yksittäisten osakkeiden paino jakamalla kyseisen osakkeen arvo salkun kokonaisarvolla.

Vaihe 2: Laskemisen jälkeen painot neliöidaan sitten.

Vaihe 3: Osakkeen keskihajonta keskiarvosta lasketaan sitten laskemalla ensin salkun keskiarvo ja vähentämällä sitten kyseisen yksittäisen kannan tuotto salkun keskimääräisestä tuotosta.

Vaihe 4: Yksittäisten varastojen keskihajonnat lasketaan ja neliöidaan.

Vaihe 5: Se kerrotaan sitten niiden vastaavilla painoilla salkussa.

Vaihe 6: Salkussa olevien osakkeiden korrelaatio lasketaan kertomalla salkun osakkeiden kovarianssi salkussa olevien osakkeiden lukumäärän keskihajonnalla.

Vaihe 7: Kaava kerrotaan sitten kahdella.

Portfoliovarianssin relevanssi ja käyttö

 • Portfolio Variance -kaava auttaa analyytikkoa ymmärtämään salkun varianssia ja jos analyytikko on vertannut salkun tuottoa, kun tietty indeksi tai mikä tahansa muu markkinoita ylläpitävä rahasto voi myös tarkistaa saman variaation
 • Se on hyödyllinen myös löydettäessä korrelaatio näiden kahden omaisuuden välillä. Varianssi kertoo analyytikolle, kuinka läheisesti sukulaiset ovat salkussa olevia osakkeita.
 • Portfolion varianssi on myös mittari riskeistä, kun salkku, joka osoittaa enemmän variaatiota keskimääräisestä, tarkoittaa, että salkku on paljon riskialttiimpi salkku ja että siihen tarvitaan yksityiskohtaista analyysiä. Salkun varianssia voidaan vähentää valitsemalla arvopapereita, jotka korreloivat negatiivisesti esim. osakepääoma ja joukkovelkakirjat.

Suositellut artikkelit

Tämä on opas Portfolio Variance -kaavaan. Tässä keskustellaan kuinka Lasketaan salkun variaatio yhdessä käytännön esimerkkien kanssa. Tarjoamme myös ladattavaa excel-mallia. Voit myös katsoa seuraavia artikkeleita saadaksesi lisätietoja -

 1. Kuinka laskea odotettu tuotto?
 2. Maksumarginaalin kaava
 3. Hintajoustavuuskaava
 4. Laskelma maksamarginaalin kaavalle
 5. Maksutuloslaskelma
 6. Joustavuuskaava | Esimerkki Excel-mallilla