Esittely esineestä Pythonissa

Python on ohjelmointikieli, joka suoritetaan oliokeskeisesti, mikä tarkoittaa, että kieli laukaistaan ​​sen suorittamisvirralle tai suorituksen ohjaamiselle vastaavan käytetyn objektin avulla.

Objektit ovat python-ohjelmointikielen luokkien esimerkkejä. Objektien menetelmät ovat objektille kuuluvia toimintoja.

Syntaksi

Class Class_Name:
……………………………….
Object_Name = Class_Name()
Object_Name.Method_Name()

Esimerkki-ohjelma

Ohjelma työntekijän suoriteprosentin määrittämiseksi

Tavoite

 • Ohjelman tavoitteena on arvioida työntekijän suoritusta.
 • joten työntekijän tuottamat keskimääräiset yksiköt ja näiden yksiköiden tuotantoon käytetty aika on avain, joka puolestaan ​​osoittaa työntekijän suoritusarvon.
 • joten tämän suoritusarvon avulla määritetään työntekijän luokitus.

Ohjelma on tarkoitettu työskentelemään monen perinnön aiheessa, jossa lapsiluokka on vastuussa vastaavassa vanhemmaluokassaan tarkoitettujen menetelmien kutsumisesta

#!/usr/bin/evn python
#Define a class as 'Individual'#
import sys
#individual class defenition#
class Individual:
#Constructor#1#
# The constructor1 holds some basic checks for the program
def __init__(self):
Valid_genders = ('Male', 'Female', 'transgender') self.Employee_Name = input( " Enter Name of the Employee : " )
self.Employee_age = input( " Enter age of the Employee : " )
print( " Valid gender values are " )
print( " 1. Male " )
print( " 2. Female " )
print( " 3. Transgender " )
try:
Employee_gender = input( " Enter gender of the Employee : " )
if Employee_gender not in Valid_genders:
raise Exception('valueerror')
except Exception as valueerror:
print("PLEASE ENTER A VALID GENDER")
sys.exit(0)
# Method
def display(self):
print( " ! ! ! ! ! EMPLOYEE PERFORMANCE CALCULATOR ! ! ! ! ! " )
print( " Employee Name : ", self.Employee_Name )
print( " Employee Age : ", self.Employee_age )
# Define a class as 'Evaluated_Rating' #
class Evaluated_Rating:
# Constructor#2 #
def __init__(self):
self.department = input( " department of the Employee : " )
print( " Note : An employee produces more than 50 units with 7 average minutes perunit in a day " )
self.Productivity = int(input( " Average productive units by the employee per day : " ) )
self.production_time = int(input( " Average production time for one unit by the employee : " ) )
# Method
def display(self):
print( " Employee Deparment : ", self.department )
performance_percentage = (self.Productivity * self.production_time)/100
print( " Performance percentage : ", performance_percentage )
if (performance_percentage > 4 ) :
print(" THE EMPLOYEE HAS SCORED RATING 3 ")
elif (performance_percentage > 6 ) :
print(" THE EMPLOYEE HAS SCORED RATING 2 ")
elif (performance_percentage > 9):
print(" THE EMPLOYEE HAS SCORED RATING 1 ")
class Employee(Individual, Evaluated_Rating):
def __init__(self):
# Call ' Individual ' super class constructor
Individual.__init__(self)
# Call ' Evaluated_Rating ' super class constructor
Evaluated_Rating.__init__(self)
def result(self):
# Call method of class 'Individual'
Individual.display(self)
# Call method of class 'Evaluated_Rating'
Evaluated_Rating.display(self)
# Objects of class 'Employee1' #
Employee1 = Employee()
Employee1.result() # object using the methods of the declared class
# Objects of class 'Employee' #
Employee2 = Employee()
Employee2.result() # object using the methods of the declared class
print(" ")
print( "Note: The instances get initialized with the given values Successfully " )

Tulos:

Selitys

Ohjelman tavoitteena on arvioida työntekijän suoritusta. joten työntekijän tuottamat keskimääräiset yksiköt ja näiden yksiköiden tuotantoon käytetty aika on avain, joka puolestaan ​​osoittaa työntekijän suoritusarvon. joten tämän suoritusarvon avulla määritetään työntekijän luokitus.

Teknisestä näkökulmasta kohteet 'Työntekijä1' ja 'Työntekijä2' toteutetaan ja ohjelman virtausta ohjataan viisaasti.

Alla on luettelo elementeistä, jotka ohjelma näyttää yhdelle työntekijälle,

Anna työntekijän nimi:

Syötä työntekijän ikä:

Voimassa olevat sukupuolen arvot ovat

 1. Uros
 2. Nainen
 3. Transsukupuolinen

Kirjoita työntekijän sukupuoli:

työntekijän osasto:

Huomaa: Työntekijä tuottaa yli 50 yksikköä ja keskimäärin 7 minuuttia yksikköä kohti päivässä

Työntekijän keskimääräiset tuottavat yksiköt päivässä:

Työntekijän keskimääräinen tuotantoaika yhdelle yksikölle:

! ! ! ! ! TYÖNTEKIJÖIDEN SUORITUSLUOKITTELIJA! ! ! ! !

Työntekijän nimi :

Työntekijän ikä:

Työntekijäosasto:

Suorituskykyprosentti:

TYÖNTEKIJÄT PITUUTUUTTAMALLA

Objektien käytön edut olio-ohjelmoinnin avulla

 • esineillä on tärkeä rooli koodin uudelleenkäytössä. tämä uudelleenkäyttö saavutetaan pääasiassa perintökäsitteen avulla olio-ohjelmoidussa ohjelmoinnissa.
 • olio-ohjelmoinnin polymorfismi vetää suuremman joustavuuden koodiin.
 • ongelmanratkaisusta tulee suhteellisen hyvin helppoa tehtävää objektien tuomalla käyttöön, mikä on saavutettavissa objektien vihjaaman koodiohjauksen joustavuuden vuoksi.

Johtopäätös - esine Pythonissa

Olio-ohjelmoinnin käsitteellä on kätevä merkitys tehokkaan korkean tason ohjelmoinnin python-kielellä. ja nämä esineet toimivat avainkunppina näiden käsitteiden toteuttamisessa.

Suositellut artikkelit

Tämä on opas objektille Pythonissa. Tässä keskustellaan ohjelmaesimerkistä työntekijän suoritusprosentin määrittämiseksi. Voit myös tarkastella seuraavaa artikkelia saadaksesi lisätietoja -

 1. Abstrakti luokka Pythonissa
 2. Listaoperaatiot Pythonissa
 3. Python-toimittajat
 4. Silmukoita Pythonissa
 5. Polymorfismi Java
 6. Erityyppiset silmukat ja sen edut
 7. Täydellinen opas perinnöstä Pythonissa
 8. Silmukoita VBScript-ohjelmassa esimerkkien kanssa
 9. Abstraktin luokan julistaminen esimerkissä C #