Johdanto kuuteen Sigman hyötyyn

Kuusi sigmaa määritellään projektijohtamismenetelmäksi tai käytäntöjoukkoksi olemassa olevan tai kehittyvän prosessin jätteiden tai ei-toivottujen / vikojen poistamiseksi. Six-Sigma on datavetoinen lähestymistapa virheiden poistamiseksi prosessista ja se lasketaan standardipoikkeamana kerätyistä tiedoista. Kuusi sigmaohjetta toteutetaan periaatteessa prosessin laadun parantamiseksi ja prosessin virheiden minimoimiseksi. Se on tietopohjaisten lähestymistapojen kokonaisuus nykyisen ja kehittyvän prosessin kokonaisvaltaisen lähestymistavan parantamiseksi. Six Sigma -menetelmän tavoitteena on prosessin parantaminen vähentämällä variaatiota DMAIC (määrittele, mittaa, analysoi, paranna ja hallita) ja DMADV (määrittele, mittaa, analysoi, suunnittele ja tarkista) -menetelmien avulla. Kuuden sigman tasoja on eri tasoilla, nimittäin keltainen vyö, vihreä vyö, musta vyö ja master-musta vyö. Nämä kuuden sigman eri vyöt merkitsevät erilaista asiantuntemustasoa kuudessa sigmassa. Keltainen vyö on perusprosessin kuusi sigma -sertifikaattia laatuprosessien harjoittajille ja päämusta musta vyö johtajuudelle ja prosessin onnistumisen parantamissuunnitelmille.

Mitä Six Sigma tarkoittaa?

Kuusi sigmaa on dataohjattu lähestymistapa projektijohtamismenetelmiin, joka eliminoi tai poistaa sellaisen eritelmän, jota asiakas tai tuotteen omistaja ei ole maininnut tai kysynyt, mikä auttaa minimoimaan prosessin vaihtelua ja poikkeamista, mikä johtaa yhdenmukaisuuteen ja parantuneeseen laatuun. prosessi tai projekti. Minkä tahansa projektin tai organisaation perimmäisenä tavoitteena on saavuttaa suurin asiakastyytyväisyys. Siten eliminoimalla jätteet prosessista, kuusi sigmaa pyrkii parantamaan palvelun laatua johtaen parempaan asiakastyytyväisyyteen. Vähentämällä prosessin tai projektin ei-toivottuja eritelmiä, kuusi sigmaa auttaa myös hallitsemaan budjettia ja välttämään tarpeetonta rahan tuhlausta ei-toivottujen vaatimusten yhteydessä. Se yksilöi etukäteen mahdolliset haasteet, jotka muuten voivat johtaa organisaatiolle suuriin menetyksiin, mikä lisää kannattavuutta ja alentaa kustannuksia.

Six Sigman ja urakehityksen erilaiset edut Six Sigma -sertifioidulle ammattilaiselle

Yritetään ymmärtää Six sigman erilaisia ​​etuja tai etuja ja miksi yritys suosii Six Sigma -sertifioitua ammattilaista:

1. Asiakastyytyväisyys tai asiakasuskollisuus

Six Sigma pyrkii lisäämään asiakastyytyväisyyttä vähentämällä mahdollisia ongelmia ja poistamalla prosessista ei-toivotut eritelmät. Tyytyväinen asiakas on onnellinen asiakas. Siten kuusi sigmaa auttaa saavuttamaan asiakkaan uskollisuuden ja auttaa pitämään asiakkaan.

2. Vaihteluiden ja jätteiden hävittäminen prosessista

Six Sigma on datavetoinen lähestymistapa vähentääkseen ei-toivottuja toimijoita prosessista, joka hävittää prosessin vaihtelun ja poikkeaman. Siksi Six Sigma auttaa tunnistamaan prosessin parannusalueet.

3. Työvoiman motivaatio

Kuusi sigmaa auttaa motivoimaan organisaation työntekijöitä varmistamalla, että työntekijät pystyvät käyttämään käytettävissä olevaa tekniikkaa helppoon työhönsä ja heidän aikansa säästetään. Tuottavuus kasvaa automaattisesti, kun työntekijöitä motivoidaan ja inspiroidaan pitämään työtä ja haastamaan rajansa.

4. Tehokas aikahallinta

Six Sigma keskittyy tehokkaaseen liiketoimintaan ja tuottavuuden lisäämiseen auttamalla työntekijöitä hallitsemaan aikansa tehokkaasti. Kun aikaa hallitaan tehokkaasti, työntekijöiden työ- ja yksityiselämän tasapaino paranee, ja siten heidän moraalinsa ansiosta älykäs ja ahkera työskentelee.

5. Uran eteneminen

Six Sigma -sertifikaatin avulla voit erottua väkijoukosta ja tarjoaa sinulle lisää edistyneitä taitoja, joita yritys vaatii. Siksi Six Sigma -sertifikaatti auttaa sinua nostamaan uraasi ja opastaa sinua siirtymään askeleen edellä kilpailua.

6. Sisältää johtajuuden

Six Sigma -ohjeiden kouluttaminen lisää johtajuuden laatua tekemällä sinut tietoiseksi tavoista ja menetelmistä prosessitulojen ja tehokkuuden lisäämiseksi. Musta vyö -sertifioidut ammattilaiset tai master-mustan vyön sertifioidut ammattilaiset ovat lähinnä kouluttajia, jotka kouluttavat ja opastavat lähtötason laatututkijaa kasvamaankseen heistä hyviä johtajia. Six Sigma -sertifikaatti ja -koulutus avaavat erilaisia ​​johtotehtäviä ammattilaisille, jotka haluavat tehdä uran laatu- ja prosessiparannusalalla. Kuuden sigma-ohjeen noudattaminen auttaa parantamaan asiakkaille tarjottujen tuotteiden ja palvelujen laatua, jotka tuottavat onnellinen ja tyytyväinen asiakas.

7. Strateginen suunnittelu

Six Sigma auttaa tunnistamaan prosessin mahdolliset ongelmat tai epäkohdat etukäteen, mikä auttaa projektinjohtoryhmää strategoimaan ja suunnittelemaan ongelmien ja jätteiden vähentämistä ja poistamista siten, että tuottavuus ei vaikuta ja tuotteen laatu ja Asiakkaille tarjottavia palveluita ei vaaranneta missään vaiheessa. Se auttaa projektinjohtoryhmää tunnistamaan liiketoimintaprosessin vahvuudet ja heikkoudet, mikä johtaa ei-toivotun prosessin poistamiseen.

8. Edistää terveellistä yrityskulttuuria

Six Sigma on nyt vakiintunut yrityskulttuuri huippuluokan organisaatioissa. Kuusi sigma-koulutusta motivoi jokaista työntekijää osallistumaan organisaation etenemiseen ja tekee siitä siten sopeutettavan työpaikan muutoksiin. Siksi Six Sigma on jatkuva parannusprosessi ja auttaa edistämään terveellistä työkulttuuria organisaatiossa. Terve työkulttuuri on jälleen tärkeä onnellisille ja tyytyväisille työntekijöille ja myös organisaation kasvulle.

Lyhyesti sanottuna kuuden merkinnän omaksuminen ei edistä pelkästään organisaation kasvua, vaan antaa myös eteenpäin yksilön uralle. Organisaatiot etsivät tänään kuutta sigma-sertifioitua ammattilaista palvelun laadun parantamiseksi. Six Sigma -ohjeisiin koulutetut ammattilaiset hankkivat tietyt taidot ja tiedot työkaluista, joista on apua parannusalueiden tunnistamisessa. Improvisaatio ja oppiminen ovat jatkuvia prosesseja, eivätkä ne koskaan pysähdy, vaan auttavat parantamaan nykyistä prosessia ja luomaan vahvan perustan uudelle kehitysprosessille. Siten antaa työntekijöille mahdollisuuden tutkia heidän potentiaaliaan ja kasvuaan organisaation kasvun ohella.

Suositellut artikkelit

Tämä on opas Six Sigma -etuihin. Tässä keskustellaan johdannosta ja Six Sigman erilaisista eduista sekä Six Sigma -sertifioitujen ammattilaisten uranäkökohdista. Voit myös katsoa seuraavia artikkeleita saadaksesi lisätietoja -

  1. Kuusi Sigma-työkalua
  2. Kuuden Sigman tasot
  3. Six Sigma Management
  4. Six Sigma TQM: ssä