Yleiskatsaus tuotepäälliköstä vs. projektipäällikkö -

Organisaatiossa on aina sekaannusta, joka on tuotepäällikkö? Ja projektipäällikkö? Usein sitä tulkitaan väärin sekä tuotepäälliköiden että projektipäälliköiden molemmat ovat samat, mutta se ei ole. Jokaisella on omat eri tehtävät ja vastuut, jotka ovat tärkeitä ja välttämättömiä tuotteen lanseeraamiseen maailmanmarkkinoilla. Joko tuotepäällikkö tai

strategisessa suunnittelussa ja tuotteen asettamisessa markkinoille vaatimuksen / asiakkaan tarpeiden mukaan. Siksi sekä tuotepäällikkö että projektipäällikkö kulkevat käsi kädessä, jotta mikä tahansa tuote tai löytö onnistuu tietyn ajanjakson ajan. Keskitytään tarkemmin kumpaankin terminologiaan, niiden rooliin, keskeisiin eroihin, miten ne vaikuttavat tuotteeseen markkinoilla ja niin edelleen.

Projektipäällikön painopiste on sisäinen ja taktinen, kun taas Product Mangerin painopiste on ulkoinen asiakkaiden tarpeisiin ja siitä johtuvaan tuotestrategiaan.

Aluksi on tärkeää määritellä sanat tuote ja projekti:

Tuote : Se, mitä markkinoille voidaan antaa, voi tyydyttää tarpeen.

Projekti : Päämotiivina on sitoutua tai luoda tietty tuote, palvelu tai tulos.

Tuotepäällikkö

Se on ammatillinen vastuu tuotteiden kehittämisestä organisaatiossa. Tuotepäälliköt strategisoivat tuotteen liiketoimintasuunnitelman, määrittelevät sen toiminnalliset vaatimukset ja johtavat lanseeraustoimintaa.

He ovat tuotteen omistajia ja osallistuvat tuotteen koko elinkaareen.

Tuotepäälliköt ottavat vastuun tuotteesta, jonka he kehittävät alkuperästään. He vastaavat asiakkaan tarpeiden ja liiketoiminnan taloudellisten etujen tyydyttämisestä. He hallitsevat tuotetta koko elinkaarensa ajan ja varmistavat, että se jatkaa asiakkaiden ja markkinoiden tarpeiden tyydyttämistä.

Roolit ja vastuut

 • Tuotteiden ja asiakkaiden vaatimusten kerääminen ja priorisointi.
 • Vaatimuksen muuttaminen tuoteominaisuuksiksi
 • Tuotenäön määritteleminen ja herättäminen elämään ponnistelujen avulla
 • Yhteistyö myynnin, markkinoinnin ja tuen kanssa varmistaaksesi.
 • Ne varmistavat myös asiakastavoitteiden saavuttamisen,
 • Pito on vastuussa tuotteen vapauttamisesta ja valvonnasta pidemmän ajanjakson ajan.
 • He osallistuvat tuotekustannusten strategiointiin ja myös tuotteensa voittoon / tappioon.

Projektipäällikkö

Projektipäällikkö on ammatillinen vastuu projektitoiminnan johtamisesta. He ovat vastuussa projektin suunnittelusta ja toteuttamisesta. Päävastuu on tuotteen toimittaminen määräajassa ja huolissaan projektin elinkaaresta, mutta ei tuotteen elinkaaresta. Projektinhallinnan ammattitaitoiset asiantuntijat projektin toteuttamisessa suunnitellusti. Ne tarjoavat työkaluja ja tekniikoita ryhmälle ja jakavat suoritettavat tehtävät. Jotkut tärkeimmistä alueista, joilla projektipäälliköt käyttävät työkaluja ja tekniikoita, ovat,

 • Riskien ja ongelmien hallinta: Se on tärkeä alue, joka auttaa korostamaan ja hallitsemaan kaikkia riskejä projektin onnistuneeksi saattamiseksi loppuun.
 • Resurssien hallinta: Se varmistaa, että projektitiimillä on mitä he tarvitsevat ja milloin he tarvitsevat, kuten tehtäväluettelo, materiaalit, infrastruktuuri, raportointi jne.
 • Soveltamisalan hallinta: Tässä yhteydessä projektipäällikön on osallistuttava rajoitettuun määrään pyrkimyksiä hyväksyttävissä olevien päästöoikeuksien rajoissa.

Roolit ja vastuut

 • He vastaavat projektisuunnitelman laatimisesta projektin toteuttamiseksi odotetusti.
 • He toimivat ennakoivasti ja tunnistavat projektin riskit ja sopivat toimet sitä vastaan.
 • Heillä on vastuu ajan, budjetin ja laajuuden hallinnasta projektin toteuttamisen aikana.
 • Projektipäälliköt hallitsevat projektin ja sen sidosryhmien projektiresursseja
 • Koko projektin elinkaaren ajan he päivittävät päivittäisen tilan hankkeen sidosryhmille
 • Hän ymmärtää projektin vaatimukset selkein odotuksin siitä, mitä asiakkaille on toimitettava
 • Päävastuu on varmistaa, että koko joukkue on tietoinen vaatimuksista, jotka on toimitettava

Tuotepäällikön ja projektipäällikön roolit ovat erittäin vaikeita, mutta näillä roolilla sanotaan olevan samanlaisia ​​taitoja

 • Erinomaiset organisatoriset ja ihmissuhdetaidot.
 • Johtamisen ominaisuudet ja ajanhallinta
 • Päätöksenteko ja ongelmanratkaisu
 • Työn siirtäminen

Projektipäällikkö osaa huomiota päivälehteihin ja tuotepäällikkö tietää mitä asiakkaat haluavat ja heidän vaatimuksensa.

Head to Head -vertailu tuotepäällikön ja projektipäällikön välillä (infografia)

Alla on seitsemän tärkeintä tuotepäällikön ja projektipäällikön vertailua

Avainero tuotepäällikön ja projektipäällikön välillä

Keskustelemme joistain tärkeimmistä eroista tuotepäällikön ja projektipäällikön välillä:

Keskeinen ero tuotepäällikön ja projektipäällikön välillä on se, että tuotepäällikkö käsittelee mitä ”, kun taas projektipäällikkö vastaa” miten ”

Tuotepäällikön tulisi olla vastuussa ominaisuuspyyntöjen hallinnasta, vaatimusten luomisesta, tilauskantojen hallinnasta ja muista tärkeistä vastuista organisaation rakentaman "kanssa".

Toisaalta projektipäälliköt vastaavat yleensä budjetin, resurssien, tehtävien suorittamisen ja muun työn, joka liittyy työn tekemiseen liittyvään työhön.

Tässä peukalosääntö on, että joku hyvä projektipäällikkö ei yleensä ole hyvä tuotepäällikkö ja päinvastoin. Ne toimivat organisaation organisaation eri abstraktiotasoilla. Yksi niistä on “metsä” ja toinen “puu”.

Tuotepäällikkö vs. projektipäällikkövertailutaulukko

Alla on ylin vertailu tuotepäällikön ja projektipäällikön välillä

VertailuTuotepäällikköProjektipäällikkö
Vastaa kysymykseenMiksi?Miten?
viestintäTaktisesti ottaa yhteyttä vanhempiin sidosryhmiin ja muuttaa tienrajoitukset mahdollisuudeksiEnimmäkseen kommunikoi tiimin sisällä ja varmistaa, että projekti toimitetaan ajoissa
vastuullisuuttaVastuu koko tuotteen perustamisesta markkinoilleVastuullinen vain osoitetusta tehtävästä tai toiminnoista
AikajanaKäynnissä oleva elinkaariKiinteä aikajana
KeskittyyAsiakkaan tarpeet, päättää kohdekäyttäjät, markkinatutkimusTiimin rakenne, budjetti, projektin määräajat, ongelma

ratkaiseminen

Vastuussa?TuotestrategiaProjektin valmistuminen ja toimitus
yhteistyöToimii suunnittelu-, markkinointi- ja muiden ryhmien kanssa pitääkseen tuotteen elinkaaren iteratiivisenaPääasiassa ryhmäjohtajia ja jäseniä

johtopäätös

Projektin käsite ja tuotepäällikkö ovat samankaltaiset, mutta menestyvän tuotteen luomiseksi tulisi tietää, miten nämä käsitteet eroavat toisistaan. Jokaisella organisaatiolla tulisi olla sekä projektipäällikkö että tuotepäällikkö menestyvän tuotteen lanseeraamiseksi markkinoilla. Projektipäällikkö antaa enemmän keskittymistä sisäisesti tiettyjen tavoitteiden saavuttamiseksi ja tietyn projektin saattamiseksi päätökseen ajoissa. Tuotepäällikkö keskittyy ulkoisesti asiakkaaseen ja projektin yleiseen menestykseen. Ihannetapauksessa molemmat ovat kaksi erilaista käsitettä, mutta on välttämätöntä tehdä yhteistyötä sekä projektipäällikön että tuotepäällikön kanssa, jotta yritys kasvaa ja pitää hallussaan upea asema markkinoilla kilpailijoiden keskellä.

Suositellut artikkelit

Tämä on opas parhaaseen eroon tuotepäällikön ja projektipäällikön välillä. Tässä keskustellaan myös tuotepäällikön ja projektipäällikön avaineroista infografioiden ja vertailutaulukon kanssa. Voit myös katsoa seuraavia artikkeleita saadaksesi lisätietoja-

 1. Ohjelmapäällikkö vs. projektipäällikkö
 2. Projektinpäälliköt vs. projektijohtajat
 3. Ketterä elinkaari
 4. Projektinhallinnan elinkaari