Kuluttajakäyttäytyminen - Kuluttaja, Markkinoiden KUNINGAS on se, joka hallitsee markkinoita ja markkinoiden suuntauksia. Antaa meille tietää kuninkaan ensin. Kuluttaja on joku, joka maksaa summan kuluttaakseen organisaation myymät tavarat ja palvelut. Kuluttajalla on erittäin tärkeä rooli kunkin maan jokaisen talousjärjestelmän kysyntä- ja toimitusketjussa. Tavaroiden ja palveluiden tuottajilla ei olisi motiivia tuottaa, koska heidän tuotteilleen ei olisi kysyntää.

Kuka on asiakas?

Kuluttajan ei tarvitse olla vain yksilö; kuluttaja voi olla myös organisaatio. Kuluttaja voi olla joku, joka ostaa joko tavaroita tai palveluita, tai voit myös määritellä tavarat ja palvelut taloudellisiksi palveluiksi tai tuotteiksi tai tavaroiksi tai hyödykkeiksi. Kuluttaja on loppukäyttäjä tai kohde, jolle tavarat ja palvelut myydään. Yksinkertaisin sanoin kuluttaja voidaan kuvata seuraavasti:

 1. Henkilö tai organisaatio, joka on erityisesti tarkoitettu myymään yrityksen tuotteita tai palvelua.

TAI

 1. Joku taas, muista, että tämä joku voi olla joko henkilö tai organisaatio, joka maksaa hinnan organisaation tavaroiden ja palveluiden käyttämisestä.

TAI

 1. Henkilö tai organisaatio, joka on yrityksen tuottamien tavaroiden ja palveluiden loppukäyttäjä.

TAI

Voit tarkastella kaikkia kolmea määritelmää kuluttajan määrittelemiseksi.

Kuluttaja on päätöksentekijä tässä talousjärjestelmässä. Hän voi tehdä seuraavat päätökset

 1. Päätös ostaa tuote myymälästä tai kaupasta vai ei
 2. Kuluttaja päättää, haluavatko hänet vaikuttaa markkinointistrategioihin ja organisaation ilmoituksiin tuotteesta tai palvelusta.
 3. Markkinointi ja ilmoitukset vaikuttavat moniin kuluttajiin
 4. Kuluttaja päättää mitä haluaa ostaa ja milloin haluaa ostaa
 5. Kuluttaja valitsee kilpailijoiden ja heidän tuotteidensa välillä.

Päätöksenteko on kuluttajalle annettu valta.

Kaikki ovat olleet kuluttaja ja osallistuneet kuluttajamarkkinoihin. Kuluttajamarkkinat ovat silloin, kun kuluttajalla on oikeus ja valta päättää rahan käyttämisestä. Jopa sirupaketin ostaminen myymälästä on osa kuluttajamarkkinoita, kun osallistut sirupaketin ostamiseen maksamalla summan ostosta. Täällä teet myös päätöksen. Tämä on päätös ostaa tavaroita ja käyttää rahaa. Päätät missä käyttää rahaa ja mihin sinun pitäisi käyttää rahaa. Päätät kilpailijoiden keskuudessa. Mitä aktiivisemmat kansakunnan kuluttajat ovat, sitä aktiivisemmat ovat kansakunnan kuluttajamarkkinat.

Mikä on kuluttajien käyttäytyminen?

Nyt kun tiedät kuka on asiakas, sinun on myös tiedettävä, mikä on kuluttajakäyttäytyminen ja miten se vaikuttaa organisaatioihin.

Kuluttajan käyttäytyminen on fysiologinen prosessi, joka kaikki liittyy kuluttajan tunteisiin. Tässä prosessissa kuluttaja alkaa tunnistaa tuotteen tarpeen ja löytää sitten tapa tai väline näiden tarpeiden ratkaisemiseksi, tekee ostopäätöksiä, kuten suunnittelee, pitäisikö hänen ostaa vai ei tietyn tuotteen ostaminen, ja sitten vahvistaa tiedot, kaataa suunnitelman ja toteuttaa sitten ostosuunnitelman.

Kuluttajan käyttäytyminen on fysiologista, se on ihmisen käyttäytymistä, se voi muuttua pienimmällä muutoksella markkinoilla, ilmakehässä ja trendissä. Kuluttajakäyttäytymisen opiskelu on haaste. Tarkastellaan muutamia haasteita, miten voit tutkia kuluttajakäyttäytymistä

Kuinka tutkia kuluttajien käyttäytymistä?

 1. Ensin on ymmärrettävä tietyn luokan, standardin ja tiettyjen markkinoiden kuluttajan fysiologia. Sinun on ymmärrettävä, kuinka asiakas ajattelee, perustelee, tuntee ja valitsee tarjolla olevien tuotteiden ja palveluiden välillä
 2. Silloin asiakkaan ympäristön ymmärtäminen on tärkeää. Ympäristö sisältää kuluttajan perheen, heidän sosiaalisen ilmapiirin, kulttuurin jne.
 3. Kuluttajapsykologia on erilainen, kun he tekevät ostoksia ja tekevät päätöksiä rahan käytöstä.
 4. Kuluttajan tuntemus tuotteista, teollisuudesta ja kilpailijoista. Kuinka voit vaikuttaa asiakkaaseen vähimmäistiedolla kouluttamalla häntä tuotteistasi ja palvelustasi?
 5. Kuinka voit motivoida kuluttajaostoimintakäyttäytymistä auttamalla häntä tekemään päätöksen tuotteiden valinnassa, heidän tuotteensa tärkeydestä ja miten heidän päätöksensä vaikuttaa heihin?
 6. Kuinka yrityksen tulisi parantaa markkinointistrategiaansa ja markkinointikampanjoitaan keskittyneensä kuluttajakäyttäytymisen perusteella?
 7. Kuinka yhden kuluttajan päätös vaikuttaa kuluttajaryhmään, joka on ihmisryhmä, tämä voi sisältää heidän ystävänsä, heidän perheensä jne.
 8. Kuluttajan käyttäytyminen riippuu myös uusien tuotteiden ostamisesta ja vanhojen uudelleenkäytöstä. Organisaatioiden on myös ymmärrettävä, kuinka tuotteiden uudelleenkäyttö vaikuttaa kuluttajaan.
 9. Kuluttajat tekevät päätöksiä myös myynnin jälkeisten palveluiden sekä organisaation ja niiden jakelijoiden tarjoamien palvelujen perusteella. Kuluttajalle tarjotulla palvelulla on merkitystä myös heidän käyttäytymisensä vaikuttamisessa
 10. Se, miten yksittäinen kuluttajakäyttäytyminen tai ryhmä toimii, vaikuttaa kansakunnan yhteiskuntaan ja ilmapiiriin sekä talouteen.

Mitkä ovat kuluttajakäyttäytymisen tyypit?

 • Ohjelmoitu tai rutiininomainen käyttäytyminen

Sellaisten tavanomaisten ja päivittäistavaroiden ostaminen, joihin liittyy hyvin vähemmän rahaa ja joilla on myös vähimmäistutkimus, sopii tällaiseen tavaroiden ostokäyttäytymiseen. Esimerkiksi päivittäistavaroiden ostaminen päivittäistavarakaupasta, kuten maito, munat, leipä jne

 • Tuotteiden ostaminen satunnaisesti tai rajoitettu päätöksenteko

Kun kuluttaja yrittää saada tietoa tunnetuista tuotemerkeistä, jotka eivät ole kovin arvokkaita tavaroita, silloin kuluttaja tekee päätöksen kuitenkin satunnaisesti. Tällaisten tietojen keräämiseen tarvittava aika on melko kohtuullinen esimerkiksi tavaroiden, kuten vaatteiden ja kosmetiikan, ostamiseen.

 • Monimutkainen ja osallistuminen tai laaja päätöksenteko

Tähän luokkaan tai tyyppiin kuuluu sellaisten tuotteiden ostaminen, kuten tietokoneet, kannettavat tietokoneet, kiinteistöt, autot, koulutus jne., Jotka vaativat valtavasti tutkimusta ja taloudellista osallistumista. Tämä päätös vie aikaa, koska se vaatii liikaa tutkimustyötä, koska kuluttaja tutkii lähes kaikkia taloudellisella alueellaan olevia vaihtoehtoja, tutkimusta jatketaan, koska asiakas haluaa ostaa parhaan mahdollisen vaihtoehdon maksamastaan ​​hinnasta.

 • Viimeinen tyyppi on impulssiosto tai tietoinen suunnittelutyyppi

Organisaatioiden tehtävänä on kouluttaa kuluttajia tavaroistaan ​​ja palveluistaan ​​ja motivoida heitä ostamaan tavaroitaan ja palveluitaan. Ryhmän yhden tai kuluttajan käyttäytymisen ennustaminen ei ole vain vaikeaa, koska et koskaan tiedä, mitkä tekijät voivat vaikuttaa niihin ja milloin. Siksi, että kuluttajina on nykyään valtava valikoima, ja kuluttajien käyttäytymiseen vaikuttaa useita tekijöitä. Katsotaanpa alla olevia huomautuksia ymmärtääksesi, mikä vaikuttaa kuluttajien käyttäytymiseen.

Tärkeät kuluttajan käyttäytymiseen vaikuttavat tekijät

Saatat varmasti miettiä, mikä vaikuttaa näihin kuluttajiin, miten analysoimme, milloin heidän ostokuvansa muuttuu. Tietenkin vain vaikuttavat tekijät vahvistavat sen, mikä muuttaa kuluttajien ostokäyttäytymistä.

Meillä on neljä päätekijää, jotka vaikuttavat kuluttajien käyttäytymiseen;

 1. Kuluttajan käyttäytyminen - kulttuuriset tekijät

Kulttuurilla on erittäin tärkeä rooli määritettäessä kuluttajakäyttäytymistä, johon se jaetaan

 • Kulttuuri

Kulttuuri on hyvin monimutkainen usko ihmisen käyttäytymiseen, ja se sisältää ihmisyhteiskunnan, yhteiskunnan roolit, yhteiskunnan käyttäytymisen, arvot tavat ja perinteet. Kulttuuria on tutkittava, koska se on erittäin tärkeä tekijä, joka vaikuttaa kuluttajien käyttäytymiseen.

 • Alakulttuuri

Alakulttuuri on ihmisryhmä, jolla on samat arvot, tavat ja perinteet. Voit määritellä heidät kansakuntana, uskonnona, rodullisina ryhminä ja myös ihmisryhminä, joilla on sama maantieteellinen sijainti

 • Sosiaalinen luokka

Yhteiskunnalla on sosiaalinen luokka; Itse asiassa jokaisella yhteiskunnalla on yksi. On tärkeää tietää, mihin sosiaaliseen luokkaan kohdistetaan, koska yleensä sosiaalisen luokan ostokäyttäytyminen on melko samanlainen. Muista paitsi tulot, myös muut tekijät kuvaavat kuluttajaryhmän sosiaalista luokkaa.

 1. Kuluttajan käyttäytyminen - sosiaaliset tekijät

Sosiaaliset tekijät jaotellaan myös seuraaviin

 • Vertailuryhmät

Sosiaalisten tekijöiden perusteella referenssiryhmillä on suuri potentiaali vaikuttaa kuluttajien käyttäytymiseen. Tietenkin sen vaikutus vaihtelee tuotteittain ja tuotemerkeiltä. Tähän ryhmään kuuluu usein mielipidejohtaja.

 • Perhe

Kuluttajan käyttäytymiseen eivät vaikuta pelkästään heidän motivaationsa ja persoonallisuutensa, vaan myös heidän perheenjäsenensä ja perheenjäsenensä, jotka voivat olla kaksi tai useampia yhdessä eläviä ihmisiä joko verisuhteen tai avioliiton takia.

 • Rooli ja tila

Ihmiset, jotka kuuluvat eri organisaatioihin, ryhmiin tai klubien jäseniin, perheisiin, pelaavat roolia ja heillä on status ylläpitää. Nämä roolit ja asema, jotka heidän on säilytettävä, vaikuttavat myös kuluttajien käyttäytymiseen, kun he päättävät kuluttaa vastaavasti.

 1. Kuluttajan käyttäytyminen - Henkilökohtaiset tekijät

Useat henkilökohtaiset tekijät vaikuttavat myös kuluttajan käyttäytymiseen. Itse asiassa tämä on yksi merkittävä tekijä, joka vaikuttaa kuluttajien käyttäytymiseen. Henkilökohtaisen tekijän alatekijät on lueteltu alla.

 • Ikä ja elinkaari

Kuluttajan ikä ja hänen elinkaari ovat kaksi tärkeintä alatekijää henkilökohtaisissa tekijöissä. Iän ja elinkaaren myötä kuluttajat ostavat vaihtoehdot ja osto-aiheen muutokset, ja hänen ostopäätöksensä muuttuvat. Siksi tämä vaihe vaikuttaa kuluttajien käyttäytymiseen.

 • ammatti

Kuluttajan ammatti vaikuttaa kuluttajan ostamiin tavaroihin ja palveluihin. Ammattiryhmä on kiinnostunut ostamaan organisaatioiden tarjoamia erilaisia ​​tuotteita ja palveluita keskimäärin. Itse asiassa organisaatiot tuottavat erillisiä tuotteita eri ammattiryhmille.

 • Taloudellinen tai taloudellinen tilanne

Kaikkea voi ostaa ja myydä rahan avulla. Jos kuluttajan taloudellinen tilanne ei ole hyvä tai vakaa, se vaikuttaa hänen ostovoimaansa, tosiasiallisesti, jos kuluttajat tai kansakunnan talous kärsii tappiota, se vaikuttaa uskomattomasti kuluttajien osto- tai kulutuspäätöksiin.

 • Elämäntapa

Eri kulttuureista, alakulttuureista, ammateista ja jopa sosiaalisesta luokasta lähtöisin olevilla ihmisillä on erilaiset elämäntavat. Elämäntapa voi vahvistaa ihmisten kiinnostuksen, mielipiteet ja aktiviteetit. Eri elämäntavat vaikuttavat kuluttajien ostokäyttäytymiseen.

 • Itsekäsitys ja persoonallisuus

Jokainen ihminen on erilainen ja hänellä on erilaisia ​​ja selkeitä persoonallisuuksia. Heidän erilliset persoonallisuutensa ja erillinen fysiologiansa vaikuttavat heidän ostopäätöksiinsä. Tuotteiden ja palvelujen hankinta viivästyy siis henkilöitä henkilöille.

 1. Kuluttajan käyttäytyminen - psykologiset tekijät

4 psykologista tekijää vaikuttavat kuluttajan käyttäytymiseen erittäin voimakkaasti. Tarkastellaan niitä yksityiskohtaisesti.

 • Motivaatio

Motivaatio aktivoi kuluttajan sisäisiä tarpeita ja vaatimuksia. Sitä voidaan myös kuvata kuluttajien tavoitteiksi ja tarpeiksi. Motivaatio herättää ja ohjaa kuluttajia tiettyihin tavoitteisiin. Nämä tarpeet voivat olla psykologisia tarpeita, turvallisuustarpeita, sosiaalisia tarpeita, arvostustarpeita ja myös itse toteutuvia tarpeita.

 • havaintokyky

Havainto havaitsee maailman ja ympäröivät tilanteet ja tekee sitten päätöksen vastaavasti. Jokainen ihminen näyttää maailmalta ja tilanteilta eri tavalla. Jokaisen yksilön arviointikyky ja -kyky ovat erilaiset, ja siten näkemys maailmaan eri tavalla. Tämä erottaa päätöksenteon kyvyt.

 • Oppiminen ja kokemus

Oppiminen on tuotteiden ja palveluiden tutkimusta ennen kuin kuluttaja tekee päätöksen ostaa tuotteen. Nykyään oppiminen ja itseopiskelu tapahtuu verkossa ja myös ryhmissä. Kokemus on oppitunti tuotteen ja palvelun aikaisemmista kokemuksista. Oppimisella ja kokemuksella molemmilla on jälleen tärkeä tehtävä vaikuttaa kuluttajan käyttäytymiseen, koska se vaikuttaa heidän ostopäätökseen.

 • Asenne ja vakaumukset

Asenne on kuluttajan suotuisa ja epäsuotuisa emotionaalinen tila tai tunne, myös hänen taipumuksensa reagoida tiettyihin toimiin ja käyttäytymiseen. Ihmisten uskomukset, jotka ovat sitä mieltä, että ihmisten oletetaan tuotteiden olevan sellaisia, jotka tekevät tuotteista eritelmät. Siksi asenne ja uskomukset ovat myös tärkeitä ja ne on otettava huomioon tutkittaessa ihmisen käyttäytymistä.

Aiheeseen liittyvät artikkelit:-

Tässä on artikkeleita, jotka auttavat sinua saamaan lisätietoja Vaikuttajien käyttäytymiseen, joten käy vain linkin läpi.

 1. Käyttäytyminen tärkeä yritysjohtajille
 2. Asiakas sitoutumisen suunnittelu
 3. Miksi asiakastuki on tärkeää