Ero liikevoiton ja nettotuloksen välillä

Liikevoitto on voitto, joka ansaitaan yrityksen tai yrityksen säännöllisestä toiminnasta. Saatuaan bruttovoiton ja siitä vähennettäessä toimintakulut (eli välilliset kulut) kuten palkka, vuokra, poistot, vakuutukset, puhelinkulut ja sähkö, saamme liikevoiton. Tätä voidaan kutsua myös tuloksi ennen korkoa ja veroja (EBIT), ja sen ei pitäisi olla mitään operatiivista tuottoa. Nettovoitto on positiivinen arvo (ylijäämä), joka pysyy yrityksessä tai yrityksessä sen jälkeen, kun kaikenlaiset kulut, korot ja verot on vähennetty tai sanottu kirjanpitoon. Saatuaan liikevoittomarginaaliluvun on sitten vähennettävä siitä pitkäaikaisen velan korko ja yritysvero, ja tuloksena oleva luku on nettotulos. Se kuvaa yrityksen tai yhtiön nykyistä tai nykyistä kannattavuusasemaa. Samanaikaisesti se heijastaa myös yrityksen tai yhteisön menestystä ja epäonnistumista. Nettovoittoa voidaan kutsua myös tulokseksi verojen jälkeen (ts. EAT). Nettovoitto esitetään tuloslaskelman viimeisessä tai alareunassa.

Head to Head -vertailu liikevoiton ja nettotuloksen välillä (infografia)

Alla on 7 tärkeintä eroa liikevoiton ja nettotuloksen välillä

Keskeiset erot liikevoiton ja nettotuloksen välillä

Sekä liikevoitto vs. nettotulos ovat suosittuja valintoja markkinoilla; keskustelemme joistakin suurimmista eroista liikevoiton ja nettotuloksen välillä:

 • Liikevoitto on tulo, joka säilyy sen jälkeen, kun kaikki liiketoiminnan johtamiseen liittyvät välilliset kulut vähennetään bruttovoittoarvosta ja muista käsistä. Nettovoitto on lopullinen voittoluku tai sanotaan, että se on vähennettynä kaikista kuluista, koroista ja yhtiöverot.
 • Liikevoitto kuvaa yrityksen tai yhteisön toiminnan tehokkuutta, mutta toisaalta nettotulosluvut paljastavat tilikauden todellisen voiton.
 • Liikevoitto auttaa tuntemaan tarpeettomat kulut, jotka voidaan eliminoida, kun taas nettotulosluku antaa yleiskuvan yrityksen tai yhteisön koko nykyisen aseman hallinnasta.
 • EBIT (tulos ennen korkoja ja veroja) on toinen termi liikevoitolle, kun taas EAT (tulos verojen jälkeen) on toinen termi nettovoitolle.

Liikevoitto vs. nettotulosvertailutaulukko

Alla on 7 korkeinta vertailua liikevoiton ja nettotuloksen välillä

Liikevoiton ja nettotuloksen vertailun perusteet

Liikevoitto

Nettotulo

PerusmääritelmäLiikevoitto johdetaan bruttovoitosta ja sen jälkeen kun liikevoitto saadaan, liikevoitto heijastaa jäljellä olevaa tuottoa, jonka on pysyttävä liiketoiminnan harjoittamisesta aiheutuvien kulujen jälkeen tai sen jälkeen, kun ne on kirjattu.Nettovoitto on lopullinen luku, ja sen on heijastettava jäljellä olevaa kokonaistuloa, joka on jäljellä sen jälkeen, kun kaikki kassavirrat on vähennetty tai kirjattu, sekä negatiiviset että positiiviset.
Kaava
 • Liikevoitto = bruttovoitto vähennettynä toimintakuluilla
 • Nettovoitto = Liikevoitto vähennettynä (korko + yritysverot)
Minkä tyyppiset kulut sisältyvät?Liikevoiton laskemiseksi on vähennettävä myytävien tavaroiden kustannukset (COGS), kiinteiden kustannusten kulut, kuten vakuutus ja vuokra, muuttuvien kustannusten kulut, kuten palkka- ja apurahat, kuljetus ja rahti, sekä omaisuuserien poistot ja poistot.Liikevoitoluvusta ja tuloksen saavuttamiseksi on vähennettävä kaikki velan kulut, kuten lainan korot, yritysverot ja kertaluonteiset erät epätavallisille kuluille, kuten oikeusjutut tai mahdolliset laitteiden ostot. Kaikki ylimääräisistä sijoituksista tai operaatioista ansaittavat lisätulot ja mahdolliset kertaluonteiset maksut, kuten omaisuuden myynti, lisätään.
TulkintaLiikevoitolla selvitetään, kuinka hyvin yritys tai yritys tai yhteisö kohdistaa resurssejaan kuluihin.Nettovoittoa käytetään tietämään yrityksen tai yhteisön tilikauden tosiasiallinen voitto.
Muut synonyymitLiikevoitto voidaan kutsua myös nimellä EBIT, joka tarkoittaa tulosta ennen korkoa ja veroja.Nettovoittoa voidaan kutsua myös nimellä EAT, joka tarkoittaa ansaitsemista verojen jälkeen.
KäyttääLiikevoitto on hyödyllinen ja sitä käytetään tarpeettomien toimintakulujen poistamiseen.Nettotuloslaskelma auttaa tietämään yhteisön tai yhtiön tulosta tilikaudella.
haittaLiikevoittoa ei voida käyttää kassavirtojen suunnitteluun, koska se ei sisällä pääomamenoja ja lainoja.Nettovoitto voidaan laskea, koska johdolla on harkintavalta päättää tietyntyyppisistä kuluista esimerkiksi siitä, kuinka paljon sen on katettava.

johtopäätös

Kaksi voitotyyppiä eli liiketulos vs. nettotulos, joista olemme keskustelleet, ovat termin "kolme voitto" viitettä. Näiden kahden liikevoiton ja nettotuloksen merkitys on hyvin selkeä, ja lisäksi näiden ehtojen ymmärtämisessä ei ole ristiriitaa. Perustasolla bruttovoitto on ensimmäinen olemassa oleva tuottoprosentti, joka saadaan vähentämällä kaikki suorat kulut, jota seuraa keskitason liikevoitto, joka saadaan vähentämällä kaikki epäsuoria menoja, jotka aiheutuvat liiketoiminnan johtamisesta bruttovoittoarvosta, mutta korot ja verot on suljettava pois laskettaessa samaa ja lopulta nettotulosluku, joka on alatasolla ja sama, on hienoin voitto, koska se saadaan vähentämällä kaikki kulut, yhtiövero, ja liikevoiton korot ja myös kaikki muut ei-toiminnalliset tuotot, kuten tulot omaisuuden kuten huonekalujen tai rakennuksen myynnistä tai tuotot sijoitusten myynnistä, lisätään tähän, jotta voit nähdä kokonaiskuvan voitosta. Johto käyttää kaikkia kolmea lukua erikseen ja kaikki kolme lukua palvelevat eri tarkoitusta, kuten aiemmin todettiin.

Suositellut artikkelit

Tämä on opas suurimpaan eroon liikevoiton ja nettotuloksen välillä. Tässä keskustellaan myös operatiivisen voiton ja nettotuloksen keskeisistä eroista infografioiden ja vertailutaulukon kanssa. Saatat myös katsoa seuraavia artikkeleita saadaksesi lisätietoja -

 1. Rahoitusleasing vs. leasingsopimus
 2. Kasvuvarasto vs arvoarvo
 3. Erot osinkojen ja myyntivoittojen välillä
 4. Rahamarkkinat vs. pääomamarkkinat - paras vertailu
 5. Suhde (Excel-malli)
 6. Capital Gain FormulaCalculator (esimerkkejä Excel-mallilla)