Uramahdollisuudet rakennusprojektien johtamisessa

Rakennusprojektien hallinta on vaikea tehtävä, joka vaatii erilaisia ​​taitoja. Rakennusprojektien hallinnassa on erityyppisiä sovellusalueita. Rakennusprojektin hallinta on ammattitaitoisen projektipäällikön ohjeiden mukaisesti työskentelevän ryhmän yhdistettyä työtä. Rakennusteollisuus on jatkuvasti kasvava ja ikivihreä teollisuus, joka vaatii yhä enemmän ihmisiä sitoutumaan ja rakennusteollisuudessa puuttuu työvoimaa. Rakennusteollisuus tarjoaa laajan valikoiman työllistymismahdollisuuksia eri taitojoukkojen mukaan. Aiheesta aiomme oppia uraa rakennusprojektien hallinnassa.

Roolit ja vastuut

Jäljempänä mainitaan erityyppisten roolien ja palkkojen jakautuminen rakennusprojektin hallinnan kattamien vastuiden mukaan:

1) Rakennusprojektipäällikkö -

Projektipäällikkö on rakennusprojektin kulmakivi, joka huolehtii hankkeesta alusta loppuun. Johtaja vastaa projektin ääriviivien laatimisesta ja sen toteuttamisesta arvioidun aikajanan mukaisesti. Rakennusprojektipäällikkö on työmaan pomo, joka pitää jatkuvaa yhteydenpitoa sidosryhmien ja rakennusalan työntekijöiden kanssa projektin etenemisen tahdissa. Projektipäällikkö vastaa suunnittelusta, budjetoinnista, arvioi projektin valmistumisaikaa ja valvoo etenemistä. Rakennusprojektin päälliköllä on oltava tiedot rakennusprojektin käsittelyn moniteknisistä näkökohdista ja kokemuksella projektien käsittelystä. Projektipäällikkö on päättäjä rakennustyömaalla, joka on vastuussa viisaan päätöksen tekemisestä rakennustyömaalla reaaliaikaisten esteiden ilmetessä. Rakennusprojektipäällikön rooli on yksi rakennusalan kokemusten perusteella korkeimmin palkattuja työpaikkoja, 10–15 lakia vuodessa.

2) Arkkitehti -

Arkkitehti on rakennusprojektin luova suunnittelija ja suunnittelija, kun arkkitehdit kehittävät projektin luovan suunnittelun asiakkaan vaatimusten mukaisesti ja selittävät, kuinka projekti rakennetaan. Arkkitehti on mukana rakennushankkeessa alusta loppuun, koska asiakkaan näkemyksen toteuttamisesta projektilla on arkkitehdin harteilla. Arkkitehdille maksetaan Intiassa keskimäärin 6 lakia 8 kahdelle lakille vuodessa, ja hän voi vaatia enemmän työtä, pätevyyttä ja kokemusta kohti.

3) Projektiinsinöörit eri aloilta -

Rakennusprojektien hallinta on korkea tilaus, joka muodostuu monitekniikan aloista, kuten maa- ja vesirakentaminen, kone- ja sähkö- sekä elektroniikkatekniikka. Projektin onnistuneeseen toteuttamiseen tarvitaan rakennustyömaalta alusta loppuun eri insinööritieteiden insinöörejä, jotka toimivat eri tekniikan aloilta rakennusprojektin päällikön valvonnassa. Insinöörit seuraavat tarkkaan rakennustyömaan päivittäisiä tehtäviä valvoakseen projektin etenemistä. He käyttävät nykyaikaista tekniikkaa ja erilaisia ​​tietokoneohjelmistoja erilaisten suunnitelmien kehittämiseen ja rakennusprojektisuunnitelman riskien ja puutteiden poistamiseen. Intian rakennusteollisuuden projektiinsinöörien keskimääräinen palkka on 5lakhs vuodessa ja enemmän kokemuksesta ja pätevyydestä riippuen.

4) Työntekijät rakennustyömaalla -

Rakennustyöntekijät ovat rakennusprojektin pilareita, joilla ilman rakennusprojektia ei voida valmistua. Rakennustyömaalla on erityyppisiä työntekijöitä, kuten muuraus- ja rautatyöläiset. He työskentelevät yötä päivää rakennusprojektin johtajan antamien ohjeiden mukaisesti. Rakennusalan työntekijät ovat hankkeen veturivoima, joka muuttaa projektin paperiksi todellisuudeksi. He likaavat kätensä ja työskentelevät ahkerasti muuttaakseen asiakkaan unelman visioksi. Rakennustyöntekijät eivät vain suorita fyysisiä töitä rakennustyömaalla, vaan toimivat samalla myös erityyppisiä työmaalla käytettäviä koneita. Työntekijöiden luokkaa, joka käyttää koneita rakennustyömaalla, kutsutaan laitekäyttäjiksi. Rakennustyöntekijöiden on työskenneltävä yhteistyössä projektipäällikön ja projektiinsinöörien kanssa ymmärtääksesi tekniset tiedot ja rakennusohjeet. Nämä rakennusalan työntekijät ovat rakennusalan selkäranka. Työntekijöiden keskimääräinen palkka vaihtelee valtion ja keskushallinnon palkkalakien mukaan.

5) ohjaaja -

Valvonta on lisätehtävä, jonka pääosin hoitaa rakennusprojektinpäällikkö. Ohjaaja toimii välittäjänä rakennusalan työntekijöiden ja ylimmän johdon välillä, joka tasapainottaa koko rakennusprojektin. Ohjaaja on vastuussa työmaan käsittelystä kaikenlaisen kaaoksen välttämiseksi rakennustyömaalla. Viestintä on avain ohjaajalle, jotta vältetään kaikenlaiset ristiriidat johdon ja työmaalla työskentelevien kenttäjäsenten välillä.

6) Sähköasentajat / teknikot -

Sähköasentajat tai teknikot ovat johdotus miehiä. Niiden avulla asennetaan johdotus vastikään rakennettuun rakennukseen ja vianmääritykseen tai kiinnitykseen kaikenlaisista sähkö- tai johdotusongelmista. Rakentamisen aikana he vastaavat myös kaikkien rakennustyömaalla esiintyvien valo- tai sähköongelmien korjaamisesta. Sähköasentajat ovat vastuussa rakennusprojektiin kuuluvien sähköjärjestelmien asentamisesta, ylläpidosta ja korjaamisesta.

7) putkimiehet ja asentajat -

Putkimiehet ja asentajat ovat tarpeen LVI-järjestelmän asennukseen ja kunnossapitoon rakennuksessa. Putkimiehiä tarvitaan sekä liike- että asuinrakennukseen. Heidän palvelujensa ehdot on jo määritelty tarjouskilpailusopimuksessa.

Johtopäätös - Rakennusprojektinhallintaurat

Rakennusala sisältää liike-, teollisuus- ja asuinrakennusten rakentamisen sekä tekniset projektit, kuten tiet, sillat ja kunnallisjärjestelmät. Rakentaminen sisältää sekä uudisrakentamisen että uusinnan, lisäykset, kunnossapidon ja korjaukset.

Rakentaminen on yksi tunnetuista toimialoista, jolla on korkeimmat arviot uusille työpaikoille. Työpaikat vaihtelevat ammattitaidottomasta työntekijästä ammattityöntekijäksi ja avustajatyöhön rooliin, joka vaatii ammatillista koulutusta, koulutusta ja oppisopimuskoulutustaitoja. Rakennusteollisuus tarjoaa erittäin elinvoimaisen uran ja laajan valikoiman työllistymismahdollisuuksia. Kärsivällisyys ja kova työ ovat erittäin tärkeitä rakennusalalla, koska rakentaminen vie aikaa. Se on prosessi, jolla suunnitelma muutetaan todellisuudeksi, ja sama pätee uralle rakennusteollisuudessa. Muista, että sinnikkyys ei koskaan mene turhaan, ja se maksetaan.

Suositellut artikkelit

Tämä on ollut opas rakennusprojektinhallintauralle. Tässä keskustellaan roolista ja vastuista, joita rakennusprojektin hallinta kattaa. Voit myös käydä läpi muiden ehdotettujen artikkeleidemme saadaksesi lisätietoja -

  1. Parhaat käytännöt projektijohtamisessa
  2. Ketterät projektinhallintatyökalut
  3. Ketterä tuotehallinta
  4. Projektinhallinnan työpaikat
  5. Projektinhallinnan tapaustutkimus