Johdanto Python-operaattoreihin

Python on korkean tason, tehokas, yleiskäyttöinen ohjelmointikieli, jonka on luonut Guido van Rossum vuonna 1991. Python ohjelmoidaan alun perin C: ksi, ja siten monet seurattavista syntaksista ovat peräisin C: stä. Python on tulkittu kieli, joka tekee siitä erilaisen kuin käännetty kieli, kuten C ja C ++. Tässä artikkelissa opimme lisää Python-operaattoreista.

Siinä on sisäänrakennettu ohjelmakoodi, nimeltään tulkki, joka suorittaa koodin, jolloin keskitytään ongelman osaan "mitä tehdä" kuin "miten".

Python-operaattorit

Python-operaattorit ovat python-konstruktioita, jotka käskevät tulkkia suorittamaan tietyn toiminnon, mutta niitä ei perinteisesti määritellä funktiona, vaan ne ovat syntaktisesti ja semanttisesti erilaisia ​​kuin funktiot. Operaattorit ovat tottuneet suorittamaan muuttujille ja arvoille operaatiot käytön mukaan.

Python-kieli tukee seuraavan tyyppisiä operaattoreita.

 1. Aritmeettiset operaattorit
 2. Bitwise-operaattorit
 3. Jäsenoperaattorit
 4. Henkilöllisyysoperaattorit
 5. Vertailuoperaattorit
 6. Tehtäväoperaattorit
 7. Loogiset operaattorit

1. Aritmeettinen operaattori

Matemaattisten toimintojen suorittamiseen käytettiin aritmeettisia operaattoreita

operaattori Kuvaus Syntaksi ulostulo
+Lisäysa + bPalauttaa operandien summan
-vähennysabPalauttaa operandien eron
/jakoa / bPalauttaa operandien lukumäärän
*kertolaskua * bPalauttaa operandien tuotteen
**Potenssiinkorotusa ** bpalauttaa korotetun eksponentin voimaan b
%modulusA% bpalauttaa loput jaosta
//LattiajakoA // bpalauttaa todellisen arvon ja ohittaa desimaalin

Tarkastellaan esimerkkiohjelmaa yllä selitetyn aritmeettisen toiminnan suorittamiseksi

Tarkastellaan kahta kokonaislukua Xa = 2 ja Xb = 3

Ohjelmoida

Xa = int(input('Enter First number: '))
Xb = int(input('Enter Second number: '))
add = Xa + Xb
diff = Xa - Xb
mul = Xa * Xb
div = Xa / Xb
floor_div = Xa // Xb
power = Xa ** Xb
modulus = Xa % Xb
print('Sum of the numbers is', Xa, 'and', Xb, 'is :', add)
print('Difference of the numbers is ', Xa, 'and', Xb, 'is :', diff)
print('Product of the numbers is ', Xa, 'and', Xb, 'is :', mul)
print('Division of the numbers is ', Xa, 'and', Xb, 'is :', div)
print('Floor Division of the numbers is ', Xa, 'and', Xb, 'is :', floor_div)
print('Exponent of the numbers is ', Xa, 'and', Xb, 'is :', power)
print('Modulus of the numbers is ', Xa, 'and', Xb, 'is :', modulus)

ulostulo

2. Bitwise-operaattorit

Viittaa operaattoreihin, jotka työskentelevät bitillä, ts. He käsittelevät operandia bittijonona esimerkiksi bittioperaatioissa 5 pidetään numerona 0101.

Alla oleva ruutu tarjoaa python-bittinoperaattorit

operaattori Kuvaus Syntaksi ulostulo
&Binaarinen JAA & Bkopioi hiukan tulokseen, jos sitä on molemmissa operandissa
|Binaarinen TAIen | bkopioi vähän, jos sitä on kummassakin operandissa.
^Binaarinen XORbkopioi bitin, jos se on asetettu yhdeksi operandiksi, mutta ei molemmiksi.
~Binaarisen täydennys~ bKääntyvien bittien epäyhtenäinen toiminta
<<Binaarinen vasen vaihto< Vasemman operandin arvoa siirretään vasemmalle oikean operandin määrittämällä bittimäärällä.
>>Binaarinen oikea vaihto>> bVasemman operandin arvoa siirretään oikealle oikean operandin määrittämällä bittimäärällä.

3. Jäsenyysoperaattorit

Viittaa operaattoreihin, joita vahvistetaan sekvenssin operanditestin jäsenyyden vahvistamisessa, kuten merkkijonot, luettelot tai tuput. Pythonissa on kahden tyyppisiä jäsenoperaattoreita

operaattori Syntaksi ulostulo
sisäänjos (a x):Arvioituu totta, jos se löytää muuttujan määritellyssä järjestyksessä ja väärän muuten.
ei mukanaJos (b ei x: ssä):Arvioituu totta, jos se ei löydä muuttujaa määritellyssä järjestyksessä ja vääriä muuten.

4. Identiteettioperaattorit

Operandien muistipaikkojen vertailussa käytetään niitä melko usein määritettäessä onko operandi tietyntyyppistä, pythonissa on kahta tyyppiä identiteettioperaattoreita.

operaattori Syntaksi ulostulo
Onx on ypalauttaa arvon True, jos arvon y tyyppi osoittaa samaan tyyppiin x: ssä.
ei olex ei ole ypalauttaa arvon True, jos arvon y tyyppi osoittaa muun tyypin kuin arvon x

5. Vertailuoperaattorit

Näitä operaattoreita, jotka tunnetaan myös nimellä relaatioperaattorit, käytetään määrittämään operaattorin välinen suhde operaattorin kummallakin puolella.

operaattori Syntaksi ulostulo
==(a == b)Jos arvojen a ja b arvot ovat samat, ehto tulee totta.
! =(a! = b)Jos arvojen a ja b arvot eivät ole samat, ehto tulee totta.
(Ab)Jos arvojen a ja b arvot eivät ole samat, ehto tulee totta.
>(a> b)Jos a: n arvo on suurempi kuin b: n arvo, ehto tulee totta.
<(a <b)Jos a: n arvo on pienempi kuin b: n arvo, ehto tulee totta.
> =(a> = b)Jos a: n arvo on suurempi tai yhtä suuri kuin b: n arvo, ehto tulee totta.
<=(a <= b)Jos b: n arvo on pienempi tai yhtä suuri kuin b: n arvo, ehdosta tulee totta.

6. Tehtäväoperaattorit

Viitataan nimellä, jota nimessä käytetään osoittamaan tehtäviä operandille, seuraavat ovat pythonin operaattorityypit.

operaattori Kuvaus Syntaksi ulostulo
=Yhtä kuinc = a + bantaa arvon a + b c: ksi
+ =Lisää JAc + = aon yhtä suuri kuin c = c + a
- =Vähennä JAc - = aon yhtä kuin c = c - a
* =Kerro jac * = aon yhtä suuri kuin c = c * a
/ =Jaa jac / = aon yhtä kuin c = c / ac / = a vastaa c = c / a
% =Moduli jac% = avastaa c = c% a
** =Eksponentti JAc ** = aon yhtä suuri kuin c = c ** a
// =Kerrososastoc // = aon yhtä kuin c = c // a

7. Loogiset operaattorit

Näitä operaattoreita käytetään suorittamaan samanlaisia ​​toimintoja kuin loogisissa porteissa. Pythonissa on 3 tyyppisiä loogisia operaattoreita.

operaattori Kuvaus Syntaksi ulostulo
jaLooginen JAa ja behto on totta, jos sekä a että b ovat totta
taiLooginen TAIa tai behto on totta, jos joko a ja b ovat totta
eiLooginen EIei aTäydennä operandia

Python-operaattorit ovat selkäranka kaikille ohjelmointikontekstin toiminnoille ja toiminnoille.

Suositellut artikkelit

Tämä on ollut opas Python-operaattoreille. Tässä keskustellaan erilaisista Python-operaattoreista, kuten looginen, vertailu, aritmeettinen jne. Voit myös katsoa seuraavia artikkeleita saadaksesi lisätietoja:

 1. MySQL-operaattorit
 2. Kuinka asentaa Python?
 3. Python 3 -komennot
 4. Onko Python skriptikieli?
 5. Kehykset Pythonista
 6. Eri Tuplesiin liittyvät operaatiot
 7. Erityyppiset vertailuoperaattorit PowerShellissä